Successieplanning: hoe begint u daaraan?

 

Een levensverzekering is een uiterst handig instrument om te sparen of te beleggen. Maar ook om uw successie fiscaal voordelig te plannen.

Belangrijke vragen

Als het gaat over uw successie, zijn heel wat vragen van belang:

 • Hoe zou u zelf graag uw vermogen verdelen?
 • Wie zijn uw wettelijke erfgenamen?
 • Welke rechten hebben uw partner en uw kinderen precies?
 • Kunt u uw successie plannen, maar zolang u leeft toch nog de touwtjes in handen houden?
 • Waaruit is uw vermogen opgebouwd: spaargeld, vastgoed, beleggingen, … ?

 

Waarom is een levensverzekering handig in het kader van successieplanning?

 • U kiest vrij wie de begunstigde is van het kapitaal in de levensverzekering als u overlijdt. U kunt één of meerdere begunstigden aanduiden en zelfs een verdeling onder hen vastleggen. U moet natuurlijk wel rekening houden met de wettelijke reserve van uw wettelijke erfgenamen (zoals uw partner en uw kinderen).
  U kunt bijvoorbeeld via een levensverzekering uw kleinkind(eren) begunstigde maken. Hoe pakt u dat precies aan? Wanneer u overlijdt, krijgt(en) uw kleinkind(eren) de waarde van de levensverzekering.
  Good to know: op de eerste schrijf tot € 12.500 en per kleinkind betalen ze geen erfbelasting in het Vlaams gewest, ....
 • Het overlijdenskapitaal wordt steeds rechtstreeks uitgekeerd aan de begunstigde(n) en valt buiten de nalatenschap.
 • In principe betalen de begunstigden van een levensverzekering erfbelasting op het uitgekeerde kapitaal. Er bestaan evenwel heel wat mogelijkheden om de verschuldigde erfbelasting te beperken of zelfs tot nul te herleiden, bijvoorbeeld door een levensverzekering en een schenking te combineren.

 

Welke mogelijkheden biedt Athora op het gebied van successieplanning?

In functie van uw beleggingsprofiel kunt u kiezen tussen een levensverzekering met een gewaarborgd rendement (tak 21) of een contract waarvan het rendement afhangt van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen (tak 23). Tak 21-contract biedt u meer zekerheid, terwijl een tak 23-verzekering mikt op een potentieel hoger rendement, maar waarbij het financiële risico ten laste valt van u als verzekeringsnemer.

Een spaar- of beleggingsverzekering kan afgesloten worden via:

 • een formule met regelmatige premies vanaf € 37,50 per maand
 • een formule met een eenmalige premie vanaf € 10.000

Neem contact op met uw makelaar Hij/zij is een expert in spaar- en beleggingsverzekeringen en stelt u graag oplossingen voor om uw erfenis met gemoedsrust te plannen.

Het rendement van investeringen in beleggingsverzekeringen is niet gegarandeerd. Het financiële risico van de beleggingsverzekeringen wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer.