Management

Yves Poullet CEO
Yves Poullet

Yves Poullet werd in oktober 2023 CEO van Athora Belgium. Hij was al sinds 2019 lid van de raad van bestuur van Athora Belgium als onafhankelijk bestuurder. Yves is van opleiding Burgerlijk Ingenieur (KULeuven) en behaalde een MBA aan de UCLouvain. Hij heeft een ruime carrière achter zich bij Euroclear Group (1991-2018), waar hij de laatste 15 jaar lid was van het directiecomité van de groep, onder meer als Chief Technology Officer (CTO). In die periode was hij ook en 8 jaar CEO van Euroclear Bank. In 2018 startte Yves een eigen executive coachingsactiviteit op en legde zich daarnaast toe op zijn werk als bestuurder in verschillende organisaties. Zo is hij sinds 2022 voorzitter van de raad van bestuur bij het Inkendaal Revalidatieziekenhuis.

Igotz Aubin Chief Risk Officer
Igotz Aubin

Igotz Aubin trad in dienst bij Athora Belgium in 2019. In zijn 20-jarige carrière heeft Igotz een uitgebreide expertise opgebouwd in de verzekerings- en herverzekeringssector in functies die verband houden met financiële en actuariële risicoadviesverlening. Zo verleende hij in het verleden advies aan verschillende Belgische verzekeringsmaatschappijen over hun risicoproblematiek en actuariaat en gaf hen audit support. Hij heeft de verzekeringssector ook geholpen om de regelgeving van de sector (Solvency II) op Europees niveau te implementeren. Hij is fellow actuaris van het Institute and Faculty of Actuaries (Groot-Brittannië) en het Institut des Actuaires (België en Frankrijk). Igotz behaalde een MBA aan de Henley Business School (Groot-Brittannië), alsook een master in de wiskunde/actuariële wetenschappen in Frankrijk.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Athora Belgium, voorgezeten door Michele Bareggi, is samengesteld uit uitvoerende bestuurders (Directiecomité) en onderstaande niet-uitvoerende bestuurders:

  • Michele Bareggi - Voorzitter van de Raad van Bestuur
  • Bharat Bhayani - Niet-Uitvoerend Bestuurder
  • Stefan Spohr - Niet-Uitvoerend Bestuurder
  • Béatrice Derouvroy-Bernard - Onafhankelijke Niet-Uitvoerend Bestuurder
  • Sylva de Fluiter - Onafhankelijke Niet-Uitvoerend Bestuurder
  • Yves Poullet - Uitvoerend Bestuurder
  • Igotz Aubin - Uitvoerend Bestuurder

Externe functies van bestuurders en leiders van Athora Belgium

Conform de bepalingen van de circulaire NBB-2022-19 van 12 juli 2022 van de CBFA met betrekking tot de uitoefening van externe functies door leiders van gereglementeerde ondernemingen, volgt hier de lijst, op 23/04/2024, van de externe functies die door bestuurders en leiders van Athora Belgium worden uitgeoefend in andere vennootschappen.