Onze Missie, Strategie, Waarden

Onze Missie

Klanten meer waarde bezorgen door hun verzekeringsbehoeften voor de lange termijn in te vullen.

Onze Strategie

Wij willen onze missie vervullen door de beste levensverzekerings- en herverzekeringsbusiness op te bouwen met focus op Europa. Onze strategie is onze aanpak om dit te doen. Deze steunt op vier strategische pijlers: Grow, Earn, Operate en Optimise.

Grow

icon grow

Duurzame groei via nieuwe business, herverzekering en M&A

Earn

icon earn

Stevige en stabiele return op investeringen

Operate

icon operate

Efficiënte en ethische activiteiten

Optimise

icon optimise

Veerkrachtig kapitaal- en risicobeheer

 

Onze waarden

Onze Waarden zijn onze unieke identiteit als organisatie. Ze zijn zichtbaar in onze handelwijzen, onze acties, de manier waarop we beslissingen nemen, hoe we onderling interageren, zelfs het vocabularium dat we hanteren of de manier waarop we denken, individueel en collectief. Ze vormen het opstapje naar de cultuur die we nastreven en die we samen zullen creëren.

Dare to be different

icon dare

Seek simplicity

icon seek

 

Care

icon care

 

Do the right thing

icon right

 

 

Dare to be different

icon dare

We creëren meer waarde voor onze klanten en ons bedrijf door de dingen anders te doen. Samen dagen we de status quo uit, we doen de dingen anders waar het meer waarde oplevert, we delen ideeën en we omarmen nieuwe manieren van werken.

Seek simplicity

icon seek

Wij streven naar eenvoud in een complexe bedrijfsomgeving. Wij zetten ons in voor het ontwerpen van eenvoudige en kosteneffectieve producten en processen waar onze klanten, onze partners en onze collega's baat bij hebben.

Care

icon care

We geven om ons bedrijf, onze klanten en elkaar. We verwelkomen en respecteren de diversiteit aan meningen en gedachten, en onze gezamenlijke en inclusieve werkomgeving zorgt ervoor dat we kunnen bijdragen.

Do the right thing

icon right

We nemen onze verantwoordelijkheden serieus. We verbinden ons ertoe om altijd 'het juiste te doen' om een duurzame toekomst te creëren voor onze klanten, onze partners, onze collega's en de gemeenschappen waarin we actief zijn.