Over Athora en Athora Belgium

Athora Belgium - het vroegere Generali Belgium - maakt deel uit van Athora Group, specialist in het aanbieden van oplossingen in de Europese levensverzekerings- en levensherverzekeringsmarkt, en is al 120 jaar actief op de Belgische markt. We zijn mono-experts: specialist en expert in één domein, dat van de spaar- en beleggingsverzekeringen (tak 21 en tak 23) voor particulieren en zelfstandigen. We werken samen met een nationaal netwerk van onafhankelijke makelaars en financiële adviseurs. Zij geven u het best mogelijke advies voor uw portefeuille en vermogensoverdracht.  

Athora Belgium telt vandaag 220 medewerkers, bedient 200.000 klanten en biedt een waaier aan levensverzekeringen aan via een netwerk van meer dan 500 onafhankelijke makelaars. In 2021 bedroegen de totale premie-inkomsten ongeveer € 638 miljoen. De activaportefeuille van Athora Belgium bedraagt € 7,9 miljard. Met de overname verdubbelt Athora Belgium het aantal klanten en betreden we de toptien van Belgische levensverzekeraars voor wat betreft levenstechnische  reserves.

Athora is een levens- en herverzekeringsgroep die volledig op de Europese markt focust. Wij leggen ons toe op de grote en aantrekkelijke traditionele spaar- en pensioenverzekeringsmarkt, met de ambitie om een toonaangevende leverancier van gewaarborgde levensverzekerings- en pensioenproducten in Europa te worden. Wij komen tegemoet aan de behoeften van individuele en corporate klanten die blijven vragen naar producten die een veilige return bieden, en leveren daarnaast innovatieve M&A- en herverzekeringsoplossingen aan andere verzekeraars die hun kapitaalpositie wensen te verbeteren of strategische veranderingen willen inzetten. Athora's belangrijkste dochterondernemingen zijn Athora Netherlands N.V. (Amstelveen, Nederland), Athora Belgium N.V./S.A. (Brussel, België), Athora Lebensversicherung AG (Wiesbaden, Duitsland), Athora Ireland plc (Dublin, Ierland) en Athora Life Re Ltd. (Bermuda). In 2022 rondde Athora ook de overname af van de Italiaanse levensverzekeraar Amissima Vita S.p.A. en werd de overname aangekondigd van een grote closed book-portefeuille in Duitsland (nog onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde instanties). Athora Group heeft ongeveer 2000 mensen in dienst en telt 3 miljoen polishouders met 67 miljard activa in beheer.

Mijn contract werd getransfereerd naar Athora

U hoeft zich geen zorgen te maken. De overname door Athora Belgium heeft geen directe gevolgen voor u of voor uw contract. Uw huidigde contractvoorwaarden, gegarandeerde rendement en dekkingen blijven ongewijzigd van toepasing. Ook uw contractnummer blijft hetzelfde. Eventuele lopende schadegevallen worden verder beheerd conform de algemene voorwaarden. De voorwaarden met betrekking tot de eventuele opgenomen voorschotten blijven ongewijzigd. Ontvangt u een invaliditeitsuitkering, dan blijft de betaling ervan doorlopen volgens de contractuele bepalingen.

Hebt u een makelaar, dan is hij/zij uw eerste aanspreekpunt. Hebt u geen makelaar, dan kunt u terecht bij uw vertrouwde contactpersonen. Samen met de portefeuille neemt Athora Belgium immers de betrokken polisbeheerders van NN Insurance Belgium over om zo de expertise en een professionele opvolging te blijven waarborgen. De contactgegevens die vermeld worden in de briefwisseling, blijven gelden tot tegenbericht:

e-mail: client@nn.be  
tel: 02 650 78 00
postadres: Fonsnylaan 38, 1060 Saint-Gilles

Athora Belgium is een Belgische verzekeringsmaatschappij en staat zoals alle verzekeringsmaatschappijen onder toezicht van de FSMA en de Nationale Bank van België die de overdracht heeft goedgekeurd. Athora Belgium voldoet aan alle verplichtingen inzake solvabiliteit.

Uw contract is integraal en ongewijzigd overgenomen door Athora Belgium. Deze zal de bestaande contracten respecteren en zich aan dezelfde contractuele bepalingen en verplichtingen houden. 
Uw huidige contractvoorwaarden, gegarandeerde rendement en dekkingen blijven ongewijzigd van toepassing.

Heeft u contracten die weergegeven worden in de NN Connect-app, dan zullen deze niet meer zichtbaar zijn na de overdracht aan Athora Belgium. Alle andere contracten die weergegeven werden in de app, blijven zichtbaar in de toepassing.

Ja. Athora Belgium is voortaan als verzekeringsonderneming verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens over uw persoonlijke situatie bijv. uw leeftijd, adres, geboortedatum. Op www.athora.com/be  kunt u het volledige privacybeleid lezen. Daar vindt u ook altijd alle actuele informatie over hoe u kunt gebruik maken van uw rechten. Voor elke vraag of elk verzoek betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens m.b.t. bovengenoemde verzekering kan u contact opnemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming (“Data Protection Officer” of “DPO”) van Athora Belgium, per brief of e-mail aan het volgende adres: 

Athora Belgium NV 
dpo.be@athora.com 
Data Protection Officer 
Marsveldstraat 23 
1050 Brussel 

De overdracht houdt voor u geen wijzigingen in. Alles blijft hetzelfde, ook wat betreft de premiebetaling. U blijft de premies verder betalen op hetzelfde rekeningnummer.  Ook als u via domiciliëring betaalt, verandert er niets. Mocht er in de toekomst iets veranderen, dan zal Athora Belgium u en uw makelaar daarvan op de hoogte brengen.

De overdracht houdt voor u geen wijzigingen in. Alles blijft hetzelfde als vandaag. Verhogingen, een wijziging van begunstigde, … blijven dus mogelijk. Mocht er in de toekomst iets veranderen, dan zal Athora Belgium u en uw makelaar daarvan op de hoogte brengen.

Ja. Athora Belgium is uw nieuwe verzekeraar. Het logo van NN werd bijgevolg weggelaten op de brieven. De contactgegevens en rekeningsnummers blijven dus geldig tot tegenbericht. Dit is een overgangsfase. Van zodra er iets wijzigt, zal Athora Belgium u op de hoogte brengen.

Hebt u een voorschot opgenomen op uw contract, dan verandert er niets aan de voorwaarden.

Ontvangt u een invaliditeitsuitkering, dan blijft de betaling ervan doorlopen volgens de contractuele bepalingen.

De lopende schadegevallen worden verder beheerd conform de algemene  voorwaarden. Hebt u een makelaar, dan kunt u bij hem/haar terecht voor alles wat uw schadegeval betreft. Hebt u geen makelaar? Uw schadebeheerder blijft dezelfde en is bereikbaar via zijn gewoonlijke contactgegevens.

Heeft u een makelaar? Dan kunt u in de eerste plaats bij hem terecht.  
De contactgegevens voor wat betreft klachten veranderen niet. Voor wat betreft de getransfereerde contracten, kunt u klachten dus voorlopig nog sturen naar het e-mailadres klachten@nn.be. Van zodra dit verandert, zullen Athora Belgium en uw makelaar u hiervan op de hoogte brengen.

Er zijn geen gevolgen voor de depositogarantie, want het betreft een transfer naar de Belgische poot van Athora, die ook een Belgische verzekeringsmaatschappij is. Dat betekent dat de tak 21-producten de Belgische depositogarantie van 100.000 euro genieten. Let wel: de depositogarantie beschermt contracten tot 100.000 euro per persoon en per instelling. Hebt u naast het getransfereerde contract al een tak 21-contract bij Athora Belgium, dan bedraagt de depositogarantie max. 100.000 euro voor de beide contracten samen.

Hebt u een makelaar? Neem dan contact met hem op om een nieuw schadegeval aan te geven. Hebt u geen makelaar, dan kunt u terecht bij uw gewoonlijke contactpersonen : bel naar 02/650 78 00 of stuur een mail naar client@nn.be.
Ook het postadres blijft hetzelfde:  Fonsnylaan 38, 1050 Brussel.

Ik heb een Aviva-contract

Hebt u een Aviva-contract, dan verandert er niets voor u.  Aviva blijft uw verzekeraar. Het enige wat verandert, is dat Athora Belgium het beheer van uw contract overneemt van NN Insurance Belgium. U krijgt daarom voortaan brieven zonder logo. Uw contactpersonen blijven in ieder geval dezelfde want samen met de portefeuille neemt Athora Belgium ook de polisbeheerders mee over.  De contactgegevens en rekeningnummers blijven dus geldig tot tegenbericht.

Ja. Aviva blijft uw verzekeraar. Het enige wat verandert, is dat Athora Belgium het beheer van uw contract overneemt van NN Insurance Belgium. Het logo van NN werd bijgevolg weggelaten op de brieven. Uw contactpersonen blijven in ieder geval dezelfde want samen met de portefeuille neemt Athora Belgium ook de polisbeheerders mee over. De contactgegevens en rekeningnummers blijven dus geldig tot tegenbericht.

Over de overdracht (algemeen)

Voornamelijk tak 21 contracten, d.w.z. levensverzekeringen met een gewaarborgde rentevoet.

Alle betrokken klanten zullen per contract een brief ontvangen in de weken na de overname.

Athora Belgium is een levensverzekeraar die focust op pensioen- en beleggingssparen op de Belgische markt en wil zich in België ontwikkelen via interne groei en door overnames. Met de overname versterkt Athora Belgium zijn positie in België. De transactie is de eerste portefeuilleovername voor Athora Belgium sinds de maatschappij in januari 2019 werd verworven door Athora Holding Ltd. De deal betekent een schaalvergroting voor Athora Belgium.

Er zijn geen gevolgen voor de depositogarantie, want het betreft een transfer naar de Belgische poot van Athora, die ook een Belgische verzekeringsmaatschappij is. Dat betekent dat de tak 21-producten de Belgische depositogarantie van 100.000 euro genieten. Let wel: de depositogarantie beschermt contracten tot 100.000 euro per persoon en per instelling. Hebt u naast het getransfereerde contract al een tak 21-contract bij Athora Belgium, dan bedraagt de depositogarantie max. 100.000 euro voor de beide contracten samen.