U bent, zoals zoveel Belgen, op zoek naar een hoger rendement voor uw spaargeld. Wat verre van eenvoudig is in deze tijden van erg lage rentevoeten.

Tijdelijke actie*: u betaalt geen taks van 2% voor elke investering van minstens € 10.000 in een beleggingsverzekering van Athora Belgium.

icon investir

Beleg tot 29 november 2024 een bedrag van minstens € 10.000 in een beleggingsverzekering van Athora Belgium. Wij betalen dan de premietaks van 2% in uw plaats.

U hebt de keuze uit een ruim gamma van interne verzekeringsfondsen: aandelenfondsen, obligatiefondsen, flexibele fondsen, profielfondsen en vastgoedfondsen. Uw beleggingsverzekering is flexibel en kan evolueren in functie van uw behoeften en uw beleggingsprofiel.

 

Wilt u deze kans grijpen en uw belegging diversifiëren?

Neem contact op met uw makelaar om de voorwaarden van de actie te ontdekken. Samen bepaalt u uw beleggingsprofiel en uw makelaar zal u beleggingsverzekeringen voorstellen die het best met uw profiel en uw behoeften overeenstemmen.

*Actie onder voorwaarden en onder voorbehoud van vervroegde afsluiting.

Wat is een beleggingsverzekering en waarom is het mogelijk interessant?

Een beleggingsverzekering is een verzekeringsproduct van het type tak 23. De premie die u betaalt, wordt door de verzekeraar in één of meerdere onderliggende fondsen geïnvesteerd. Een beleggingsverzekering houdt steeds een bepaald risico in omdat het rendement afhangt van de prestaties van de fondsen. Maar als de fondsen het goed doen, hebt u mogelijk uitzicht op een hoger rendement.

 

Tot wie richten tak 23-beleggingsverzekeringen zich?

Onze beleggingsverzekeringen richten zich tot wie op een performante manier wil beleggen via aandelen-, obligatie- en/of gemengde fondsen.

De selectie van de fondsen gebeurt op basis van uw beleggingsprofiel, dat samen met uw makelaar bepaald wordt. Uw beleggingsprofiel is erg belangrijk, omdat het toelaat om een selectie van fondsen te maken die beantwoorden aan uw verwachtingen en uw risico-appetijt op beleggingsvlak.

 

Gereputeerde fondsbeheerders

Wat ook uw beleggingsprofiel is, weet dat Athora Belgium enkel met gerenommeerde fondsbeheerders werkt voor de keuze van de onderliggende fondsen.

 

Wat zijn de risico’s bij tak 23?

Met een tak 23-beleggingsverzekering hebt u mogelijk uitzicht op een hoger rendement, maar is er ook een zeker risico. Waaruit bestaat dit risico precies?

 
Risico’s gelinkt aan beleggingen

Als de fondsen waarin u belegd hebt niet zo performant zijn, dan loopt u het risico op een laag of negatief rendement en kunt u zelfs geld verliezen.

U kunt dit risico evenwel op verschillende manieren beperken:

  • Door uw beleggingen te spreiden (over verschillende onderliggende fondsen)
  • Door te kiezen voor regelmatige stortingen (waardoor u het risico vermijdt dat u op een verkeerd moment instapt)
  • Door gebruik te maken van onze gratis financiële opties voor uw beleggingen met eenmalige premies.
  • Door enkel te kiezen voor tak 23-oplossingen waarvan de onderliggende fondsen beheerd worden door gerenommeerde fondsbeheerders, zoals bij Athora Belgium.
 
Wat gebeurt er als uw verzekeraar failliet gaat?

De kans dat uw verzekeraar failliet gaat, is uiterst klein, gelet op het feit dat de controle-overheden een zeer strikte controle uitoefenen op de verzekeraars. Overigens maken de activa van de fondsen gelinkt aan een verzekeringscontract het voorwerp uit van een afzonderlijk beheer, duidelijk afgescheiden van de activa van de verzekeraar (apart vermogen). In geval van een faillissement van de verzekeraar beschikt u (als verzekeringsnemer) of de begunstigde(n) van het contract over een voorrecht op dit afgescheiden vermogen en hebt u dus voorrang op andere schuldeisers.
Tak 23-beleggingsverzekeringen vallen niet onder het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten.

 

Oplossingen voor financiële planning

Een beleggingsverzekering kan ook gebruikt worden als alternatief voor een testament. U kunt vrij één of meerdere begunstigden aanduiden (met respect voor het reservataire deel van de nalatenschap) en u beschikt over verschillende opties om aan financiële planning te doen.

Athora Belgium is één van de weinige verzekeraars in België die u de kans biedt om een levensverzekeringscontract met twee verzekeringsnemers en twee verzekerden af te sluiten. Dat kan gaan om twee familieleden, zoals gehuwden, een vader en zijn kind, wettelijk samenwonenden … Als één van de verzekeringsnemers overlijdt, worden alle rechten van de overledene inzake het contract automatisch overgedragen naar de overblijvende verzekeringnemer, die het contract verderzet. In bepaalde specifieke gevallen kan deze structuur een geoptimaliseerde financiële planning toelaten (gezien de toenemende complexiteit van de fiscaliteit inzake successie, raden we de hulp van een fiscalist of gespecialiseerd advocaat sterk aan voor elke fiscale optimalisatie via een levensverzekeringscontract).

 

Welk bedrag investeren?

U beslist! Naargelang uw wensen, de duurtijd en het doel van uw belegging stelt Athora Belgium u verschillende beleggingsverzekeringen voor:

  • Een formule met regelmatige premies vanaf € 37,50 per maand
  • Een formule met een eenmalige premie vanaf € 10.000

 

Kosten en fiscaal regime van tak 23

Als u een beleggingsverzekering onderschrijft, moet u kosten (instap-, jaarlijkse beheers- en uitstapkosten) betalen. De premie is onderworpen aan een premietaks van 2%. Roerende voorheffing is niet verschuldigd op het rendement van uw tak 23-beleggingsverzekering.

 
Wat is die taks van 2%?

De verzekeraar dient bij elke premie die in het contract gestort wordt, een taks op de verzekeringsverrichtingen af te houden en deze door te storten naar de fiscale administratie. De taks bedraagt 2% voor de verzekeringsverrichtingen in Leven.

Een voorbeeld: u stort € 10.000 in een beleggingsverzekering. De fiscus past een premietaks toe van 2% (wat neerkomt op € 200), zodat € 9.800 in uw contract gestort zal worden (zonder rekening te houden met andere kosten) en € 200 aan de fiscus.

Wilt u meer weten over onze verschillende formules in verzekeringsbeleggingen? Bekijk onze pagina Beleggen.

Weet ook dat Athora Belgium een beleggingsverzekering aanbiedt in het kader van pensioensparen en langetermijnsparen. Klik hier om er meer over te ontdekken.

Neem contact op met uw makelaar. Samen bepaalt u uw beleggingsprofiel en uw makelaar zal u beleggingsverzekeringen voorstellen die het best met uw profiel en uw behoeften overeenstemmen.
Het rendement van investeringen in beleggingsverzekeringen is niet gegarandeerd. Het financiële risico van de beleggingsverzekeringen wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer.