Diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen

Sinds 2014 werden meerdere wetgevende initiatieven genomen om de ontwikkeling van de aanvullende pensioenen van de 2e pijler aan te moedigen, het akkoord van oktober 2015 tussen de sociale partners uit te voeren en het aanvullende karakter van de 2e pijler tegenover het wettelijke pensioen te versterken.

Addendum dat de pensioenreglementen en – overeenkomsten aan de bepalingen van de wetten van 15 mei 2014 en 18 december 2015 aanpast

De pensioenreglementen en -overeenkomsten die reeds bestonden op 31 december 2015 moeten formeel aan de bepalingen van de wetten van 15 mei 2014 en 18 december 2015, respectievelijk tegen 30 juni 2017 en 31 december 2018, aangepast worden. Athora Belgium heeft beslist om de bestaande pensioenreglementen en – overeenkomsten formeel tegen 30 juni 2017 aan te passen aan alle bepalingen voortvloeiend uit deze 2 wetten.

Het addendum dat uw pensioenreglement of – overeenkomst formeel aanpast is hier beschikbaar.

Dit addendum maakt integraal deel uit van uw pensioenreglement en moet niet ondertekend teruggestuurd worden. U kunt steeds vragen aan de beheerder van uw groepsverzekering of IPT om een papieren versie ervan te bekomen.

Hierna vindt u een overzicht van deze verschillende wetten een van de belangrijkste wijzigingen of nieuwigheden die ze invoeren.

Wet van 5 mei 2014 betreffende het eenheidsstatuut arbeiders/bedienden voor de aanvullende pensioenen: waarover gaat het?

De wet van 5 mei 2014 (BS 09 05 2014) beoogt een progressieve afschaffing van het verschil in behandeling dat berust op een onderscheid tussen arbeiders en bedienden inzake aanvullende pensioenen. Ze onderscheidt 3 periodes:

 • Periode voor 01/01/2015: periode waarin de verschillende behandeling tussen arbeiders en bedienden geen discriminatie vormt
 • Periode van 01/01/2015 tot 31/12/2024: periode waarin een verschillende behandeling tussen arbeiders en bedienden geen discriminatie vormt als het verschil al bestond voor 01/01/2015
 • Periode vanaf 01/01/2025: periode waarin een verschillende behandeling tussen arbeiders en bedienden een discriminatie vormt

Meer weten »

De pensioenreglementen moeten formeel worden aangepast aan deze nieuwe bepalingen, en dit tegen uiterlijk 1 januari 2025.

De wet van 15 mei 2014: waarover gaat het?

De wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen (BS 19 06 2014) bevat meerdere bepalingen inzake de aanvullende pensioenen. De belangrijkste wijzigingen die deze wet oplegt, zijn:

 • Invoering van een wettelijke minimumreglementering op sociaal niveau voor de aanvullende pensioenen, uitgekeerd aan de bedrijfsleiders

  Meer weten »

 • Toegang voor elke burger tot de gegevens over zijn aanvullend pensioen via de "Databank voor aanvullende pensioenen" ('DB2P'), beheerd door SIGeDIS vzw

  Meer weten »

  Voor meer informatie kunt u ook de website van de Databank van aanvullende pensioenen (DB2P) raadplegen.

 • Wijziging van het begrip 'uittreding' in het stelsel voor de werknemers, met ingang van 29 juni 2014

  Meer weten »

 • Uniformisering van de verjaringstermijn voor de geschillen in het kader van de 2e pijler, met ingang van 29 juni 2014

  Meer weten »

De bestaande pensioenreglementen moeten formeel worden aangepast aan deze nieuwe bepalingen, en dit tegen uiterlijk 30 juni 2017.

De wet van 18 december 2015: waarover gaat het?

De wet van 18 december 2015 (BS 24 12 2015) "tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van de rustpensioenen” door de storting van het aanvullend pensioen af te stemmen op de effectieve ingang van het wettelijk pensioen. De maatregelen waarin deze wet voorziet, zijn van kracht sinds 1 januari 2016. Het betreft hier:

 • Herziening van de minimum rendementsgarantie (werknemers)

  Meer weten »

 • Invoering van de mogelijkheid om een minimale overlijdensdekking te behouden bij uittreding zonder andere wijziging van de pensioentoezegging (werknemers)

  Meer weten »

 • Afstemming van de uitbetaling van het aanvullend pensioen op de effectieve ingang van het wettelijk pensioen en verhoging van de normale pensioenleeftijd van de aanvullende pensioenplannen tot de wettelijke pensioenleeftijd

  Meer weten »

 • Verbod tot aansluiting van gepensioneerden die een beroepsactiviteit uitoefenen

  Meer weten »

 • Opheffing van de gunstige anticipatieregels

  Meer weten »

De pensioenreglementen moeten formeel worden aangepast aan deze nieuwe bepalingen, en dit tegen uiterlijk 31 december 2018.