Vragen over antwoordtermijnen en klachten en/of suggesties

Wij stellen alles in het werk om u binnen de 48 uur een antwoord te geven op uw vragen die verband houden met verzekeringen. Wij raden u aan om u rechtstreeks tot de betreffende dienst te wenden om nog sneller geholpen te worden. Op onze website vindt u trouwens heel wat informatie over onze verschillende diensten. U kunt ook steeds terecht bij uw Athora-tussenpersoon.

Hebt u een klacht met betrekking tot uw verzekering? Of wilt u ons een suggestie voorleggen? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Uw reacties zijn een grote hulp voor ons om onze producten en onze service beter af te stemmen op uw behoeften. U kunt ons bereiken:

 • op het volgende adres: Athora Belgium, Marsveldstraat 23, 1050 Brussel
 • via e-mail op: klachten.be@athora.com
 • of telefonisch: (02) 403 81 56

Wij beantwoorden uw klacht of suggestie zo snel mogelijk.

Corporate

Bijna niets. We blijven een Belgische maatschappij. Alle huidige voorwaarden blijven geldig, met inbegrip van de waarborg van het Waarborgfonds voor de houders van een tak 21-contract.Behalve de naamswijziging in ‘Athora Belgium’ op 31/5/2019 en de daarbij horende nieuwe website (www.athora.com/be) en nieuwe e-mailadressen, zijn er geen zichtbare wijzigingen voor de klanten. Enkele producten kregen wel een nieuwe naam gezien deze verwees naar Generali.

De komst van Athora luidt een nieuw hoofdstuk in van onze lange geschiedenis in België. Wat belangrijk is, is dat Athora voor onze partnermakelaars en onze klanten synoniem staat voor continuïteit. We blijven een onafhankelijke verzekeraar met sterke ambities.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met uw makelaar.

De naam Athora is samengesteld uit 2 waarden die ons nauw aan het hart liggen: ‘Authority’ (dat ‘expertise, besluitvorming met kennis van zaken' betekent) en ‘Thorough’ (dat ‘geïnteresseerd, gepassionneerd, gewetensvol' betekent).

Daarnaast verwijzen we met de naam ook naar de band met onze moedermaatschappij, Athene Holding Ltd, van wie de naam verwijst naar de Griekse godin Athena, de godin van de wijsheid.

Het logo bestaat uit wat we een mozaïek noemen en vindt zijn inspiratie in de mozaïeken die we doorheen de geschiedenis in verschillende culturen terugvinden.

Na zijn oprichting in 2014 deed Athora overnames in Duitsland (Delta Lloyd Deutschland in 2015), in Ierland (Aegon Ireland in 2018) en in België (Generali Belgium in 2019). In januari 2018 maakte de Athora Group zich los van zijn holding, Athene Holding Ltd. Net zoals Athene, wil Athora een belangrijke speler worden op de Europese verzekeringsmarkt. Door het strategische partnership met Athene kan Athora rekenen op Athenes knowhow, expertise en langetermijnrelaties op het vlak van herverzekeringen.

Athora koestert langetermijnambities in België en wil in België op een organische manier groeien met behulp van zijn partnermakelaars maar ook door het overnemen van portefeuilles of volledige maatschappijen.

Zie ook www.athora.com

Athora steunt op 26 institutionele kwaliteitsvolle investeerders die ongeveer 2,2 miljard euro aan kapitaal ter beschikking stellen. Onder die investeerders vindt men pensioenfondsen, openbare investeringsfondsen en soevereine fondsen terug. Het gaat stuk voor stuk om wereldwijde investeerders met een langetermijnvisie en die onze ambitie delen om een dominante positie uit te bouwen op de verzekeringsmarkten.

Athora Holding Ltd. is gevestigd in Bermuda, maar de exploitatiezetels van de groep zijn voornamelijk in Europa gevestigd: in Duitsland, Ierland en België. De ondernemingen staan onder toezicht van de lokale nationale toezichthouder in elk land. De vroegere moedermaatschappij van Athora (Athene Holding Ltd.) is gevestigd in Bermuda. De reden waarom ook Athora daar gevestigd is, is dus in de eerste plaats historisch. Daarnaast mikt Athora's strategie op het leveren van herverzekeringsoplossingen. Bermuda is de 2de grootste markt wereldwijd voor herverzekeringen en trekt herverzekeringsspecialisten aan. De toezichthouder in Bermuda – the Bermuda Monetary Authority – kijkt immers ook toe op de herverzekeringsloopbanen. Het commerciële herverzekeringsregime in Bermuda is het volledige equivalent van de Solvency II-regelgeving. Dit betekent dat Bermuda de status heeft van 'equivalent van derdepartijlanden'. Hierdoor kunnen de herverzekeraars op gelijke voet met de andere verzekeraars in Europa of wereldwijd opereren. Athora leeft alle fiscale wetgevingen na die van kracht zijn en betaalt belastingen in alle landen waar ze filialen heeft. Vele verzekeringsgroepen hebben trouwens een filiaal in Bermuda.

Anderen

Een levensverzekering is een erg veelzijdig product. Het biedt heel wat voordelen. Er zijn dus verschillende redenen waarom het interessant kan zijn om een levensverzekering af te sluiten.

Fiscaal voordelig sparen voor uw pensioen

Via een levensverzekering kunt u op een fiscaal voordelige manier sparen voor een aanvullend pensioen. Dat kan via het pensioensparen, maar ook via het langetermijnsparen. Hierbij gelden evenwel bepaalde maximumpremies:

- Bij het pensioensparen geniet u een fiscaal voordeel van 30% als uw premie (op jaarbasis) niet hoger ligt dan € 980. Stort u een hoger bedrag (opgelet, u kunt niet hoger dan € 1.260), dan bedraagt uw fiscaal voordeel 25%. Als u meer wil storten dan € 980, doet u er goed aan om minstens € 1.178 te storten. Anders ligt uw belastingvoordeel immers lager dan bij een storting van € 9801 

- De maximumpremie bij het langetermijnsparen hangt af van uw inkomen. Het absolute maximum bedraagt € 2.3501

Beleggen via een levensverzekering

Als u wil beleggen, is een levensverzekering een handige oplossing. Waarom?

- U kunt kiezen tussen

 • Tak 21 (levensverzekering met en gewaarborgde intrestvoet, eventueel aangevuld met een winstdeelname)
 • Tak 23 (levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan de resultaten van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen)
 • Tak 26 (een kapitalisatieproduct).

Met andere woorden, u beschikt over een breed aanbod aan beleggingsmogelijkheden via een levensverzekering.

- Als u kiest voor tak 23, dan belegt u onrechtstreeks in fondsen. Dat kan u mogelijk een hoger rendement opleveren, maar houdt ook in dat het beleggingsrisico op u valt. U kunt dit beleggingsrisico op verschillende manieren beperken.

 • Een verzekeringsmakelaar zal samen met u uw beleggingsprofiel bepalen. Vervolgens zal hij u een verzekeringsoplossing voorstellen die aansluit bij dat profiel.
 • Door uw investering te spreiden over meerdere fondsen.
 • Door regelmatig premies te storten in plaats van eenmalig.

Interessant is ook dat u, als u belegt in een tak 23-product, geen roerende voorheffing betaalt. Bovendien tellen uw beleggingen in tak 23 niet mee voor de taks op de effectenrekening.

Bescherming tegen overlijden

Een levensverzekering kan ook de vorm aannemen van een overlijdensverzekering. In dat geval wordt er een kapitaal uitgekeerd als de verzekerde overlijdt vóór de eindvervaldag van de polis. Op die manier kunt u zichzelf en uw gezin beschermen tegen de financiële gevolgen van een plots overlijden.

Het is ook mogelijk om, in een levensverzekering die u afsluit om te sparen of te beleggen, een aanvullende waarborg tegen overlijden op te nemen. In het kader van een (hypothecair) krediet kunt u een schuldsaldoverzekering onderschrijven. Ook dit is een vorm van een overlijdensverzekering.

Verzekerd tegen invaliditeit

Als u een levensverzekering neemt, dan kunt u een aanvullende dekking tegen arbeidsongeschiktheid onderschrijven. Die keert een maandelijkse rente uit als u tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt wordt door een ongeval of ziekte.

Successieplanning en vermogensoverdracht via een levensverzekering

Een levensverzekering is een zeer handig instrument om uw vermogen op een fiscaalvriendelijke manier naar uw (klein)kinderen over te dragen. Uw makelaar helpt u hierbij.

1 Deze bedragen zijn van toepassing voor het inkomstenjaar 2019, aanslagjaar 2020. 

 

Het beheersverslag moet door elke pensioeninstelling worden verstrekt aan klanten die een aanvullend pensioenplan hebben onderschreven. Dit is een verslag over het beheer van het pensioenplan. Dit verslag wordt jaarlijks door de pensioeninstelling opgesteld en bevat onder meer details over de wijze waarop het plan wordt gefinancierd, de beleggingsstrategie, de vergoeding structuur en het rendement van de pensioenregeling.

U kunt dit beheersverslag op verzoek per e-mail verkrijgen op het volgende adres:

 • Servicedesk.be@athora.com
 • Gebruik het volgende onderwerp bij het verzenden van uw e-mail: Contractidentificatienummer + “Beheersverslag”
  (Voor de groepsverzekering contracten, neem dan contact op met uw werkgever)

Tak 21 en tak 23 zijn vaak gebruikte termen als het over levensverzekeringen gaat. Het gaat dan ook over twee verschillende types van levensverzekeringscontracten. Maar wat betekenen ze precies?

Tak 21

• Een tak 21-verzekering biedt kapitaalsgarantie en/of een gewaarborgde intrestvoet. Die wordt eventueel aangevuld met een winstdeelname (als de resultaten van de maatschappij goed zijn).

• Een financieel risico loopt u hierbij niet. Zelfs als de verzekeraar failliet zou gaan, bent u beschermd tot € 100.000 per persoon. Daartegenover staat dat de rendementen in tak 21 niet zo hoog liggen.

• Een tak 21-verzekering in het kader van het pensioensparen of langetermijnsparen kan u een fiscaal voordeel opleveren.

• Als u uw contract langer dan 8 jaar onaangeroerd laat of u een overlijdensdekking van 130% van het geïnvesteerde bedrag onderschrijft, dan betaalt u geen roerende voorheffing op het rendement.

• Bij een tak 21-product betaalt u een premietaks van 2%, tenzij bij pensioenspaarcontracten.

Tak 23

Bij een tak 23-verzekering belegt u onrechtstreeks in beleggingsfondsen. De prestaties van die fondsen bepalen dus ook uw rendement. Het betekent ook dat u zelf het beleggingsrisico draagt.

Fiscaal voordeel is ook hier mogelijk in het pensioen- en langetermijnsparen.

In tak 23 betaalt u steeds een premietaks van 2% (behalve bij pensioensparen), maar geen roerende voorheffing. 

 

Ja, dat kan. Minderjarigen moeten hiervoor evenwel vertegenwoordigd worden door hun ouders (of door één ouder). Concreet betekent dit dat de ouder(s) het verzekeringsvoorstel, de eventuele medische vragenlijst en de bijzondere polisvoorwaarden zal (zullen) ondertekenen. Opgelet, enkel het kind kan als begunstigde van het contract opgenomen worden, niemand anders.

Als de ouders overleden zijn of uit de ouderlijke macht ontzet en de grootouders het ouderlijke gezag uitoefenen, dan kunnen grootouders een spaar- of beleggingsverzekering afsluiten op naam van een minderjarig kleinkind.

Natuurlijk, dat is zeker mogelijk. Bij het onderschrijven van een spaar- of beleggingsverzekering wordt steeds een begunstigde opgegeven ingeval de verzekerde zou overlijden. U kunt het goede doel dat u verkiest als begunstigde opnemen in de polis.

Enkele bedenkingen:

 • Het goede doel zal wel degelijk successierechten moeten betalen op het uitgekeerde overlijdenskapitaal. In bepaalde gevallen worden de successierechten wel verlaagd voor vzw’s.
 • U kunt meerdere begunstigden opgeven, bijvoorbeeld uw kinderen en een goed doel.
 • Het is niet mogelijk om uw reservataire erfgenamen (huwelijkspartner en kinderen) te onterven. Met andere woorden, u kunt niet heel uw nalatenschap wegschenken aan een goed doel.
 • Kiest u voor een goed doel als begunstigde in uw contract, dan bestaat de kans dat bepaalde fiscale voordeel vervallen.

Bij het overlijden van de verzekerde wordt het overlijdenskapitaal in de polis uitgekeerd aan de begunstigde(n). Dit gebeurt ook in geval van zelfdoding, tenzij deze plaatsvindt binnen het eerste jaar na de inwerkingtreding van de polis. De omstandigheden van de zelfdoding zijn in dit kader niet relevant.

In het kader van successieplanning en vermogensoverdracht is een levensverzekering of beleggingsverzekering met twee verzekeringnemers een interessant vehikel. Waarom precies?

Bij een levensverzekering met twee verzekeringnemers gaan, als de eerste van de twee verzekeringnemers overlijdt, alle rechten inzake de polis over op de tweede verzekeringnemer. Pas als die langstlevende verzekeringnemer ook overleden is, krijgen de begunstigden in het contract het kapitaal.

Een beleggingsverzekering met twee verzekeringnemers biedt enkele aanzienlijke voordelen:

 • De langstlevende verzekeringnemer geniet meer zekerheid.
  • Bij een beleggingsverzekering met één verzekeringsnemer zouden de kinderen een deel erven ingeval de verzekeringnemer overlijdt, nu behoudt de langstlevende verzekeringnemer alle rechten op het contract.
  • Om de polis aan te passen op een moment dat beide verzekeringsnemers nog in leven zijn, zijn de handtekeningen van allebei verplicht.
 • De langstlevende verzekeringnemer kan na het overlijden van de andere verzekeringsnemer gewoon de belegging voortzetten, zonder extra kosten.
 • Het is een interessante constructie om een gedeelte van het vermogen op een fiscaalvriendelijke manier over te dragen, zeker bij complexere gezinssituaties (zoals nieuw samengestelde gezinnen).

Uiteraard. U kunt daarbij kiezen tussen een spaarverzekering in tak 21 of tak 23.

 • In tak 21 kunt u opteren voor Self Life Dynamico Junior. U geniet kapitaalsgarantie en een gewaarborgde rentevoet, eventueel aangevuld met een winstdeelname. 100% veilig dus. Instappen kan al vanaf € 37,5 per maand.
 • In tak 23 hangt uw rendement af van de resultaten van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen. In functie van uw beleggingsprofiel stelt uw makelaar u enkele fondsen voor.

Zowel in tak 21 als in tak 23 kunt u aanvullende waarborgen onderschrijven, zoals een extra overlijdensdekking.

U kiest vrij de begunstigden bij leven en bij overlijden.

Op deze manier geeft u uw (klein)kinderen een financieel duwtje in de rug. Ook in het kader van successieplanning en een fiscaalvriendelijke vermogensoverdracht bieden spaarverzekeringen heel wat troeven.

Jazeker. U kunt via de website van uw makelaar uw spaar- en beleggingsverzekeringen raadplegen via de MyBroker-toepassing. De tool is bijzonder gebruiksvriendelijk en in enkele muisklikken krijgt u een compleet overzicht van uw verzekeringen. Deze uiterst veilige tool kan trouwens gebruikt worden op smartphone, tablet en pc. Athora Belgium mocht hiervoor in 2019 de Decavi-levensverzekeringstrofee in ontvangst nemen.

Pensioensparen en langetermijnsparen zijn beide fiscaal voordelige oplossingen om een aanvullend pensioen op te bouwen. Ze staan open voor zowel particulieren als zelfstandigen. Tussen beide formules zijn er een aantal gelijkenissen en verschillen. We zetten de belangrijkste voor u op een rijtje:

Pensioensparen

 • U kunt kiezen tussen tak 21 (met een kapitaalsgarantie en/of een gewaarborgd rendement) of tak 23 (waarbij het rendement afhangt van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen).
 • In 2021 kunt u kiezen tussen twee stelsels:
  • U stort maximaal 990 euro aan premies, waarop u 30% belastingvoordeel geniet.
  • U stort maximaal 1.270 euro aan premies, met een fiscaal voordeel van 25%.
 • Het fiscale voordeel is afhankelijk van een aantal voorwaarden:
  • U bent inwoner van de Europese Economische Ruimte.
  • U bent minstens 18 jaar en minder dan 65 jaar oud op het moment dat je het contract afsluit;
  • U bent zelf de begunstigde van het contract bij leven.
  • De begunstigden bij overlijden zijn je echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of bloedverwanten tot de tweede graad.
  • U bent onderworpen aan de Belgische personenbelasting;
  • Het contract loopt minstens 10 jaar.
 • U kunt kiezen voor een eenmalige storting per jaar of voor regelmatige stortingen.

Langetermijnsparen

 • U kunt ook hier kiezen tussen tak 21 (met een kapitaalsgarantie en/of een gewaarborgd rendement) of tak 23 (waarbij het rendement afhangt van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen).
 • De maximumpremie die u fiscaal voordelig kunt storten hangt af van uw belastbare inkomsten. Het absolute maximum bedraagt voor 2021 2.350 euro. Het belastingvoordeel bedraagt 30%.
 • Het fiscale voordeel is afhankelijk van een aantal voorwaarden:
  • U bent inwoner van België of van een ander land van de Europese Economische Ruimte (EER).
  • U bent minstens 18 jaar en minder dan 65 jaar oud op het moment dat u het contract afsluit;
  • U bent zelf de begunstigde van het contract bij leven.
  • De begunstigden bij overlijden zijn uw erfgenamen (uw echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of bloedverwanten tot de tweede graad).
  • U bent onderworpen aan de Belgische personenbelasting;
  • Het contract loopt minstens 10 jaar.
 • U kunt kiezen voor een eenmalige storting per jaar of voor regelmatige stortingen.

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) en een Individuele Pensioentoezegging (IPT) zijn twee pensioenspaarverzekeringen voor zelfstandigen. We zetten de kenmerken van beide oplossingen even naast elkaar.

VAPZ

 • De premies voor een VAPZ worden meestal betaald door de zelfstandige zelf, niet door zijn vennootschap (al kan dat wel).
 • Als u een VAPZ afsluit, dan betaalt u minder belastingen én minder sociale bijdragen.
 • U kunt kiezen tussen een gewoon of een sociaal VAPZ:
  • Bij een gewoon VAPZ bouwt u een aanvullend pensioenkapitaal op.
  • Bij een sociaal VAPZ geniet u aanvullend waarborgen, zoals een overlijdensdekking of een waarborg Arbeidsongeschiktheid.
 • De maximale premie die u mag storten, hangt af van uw belastbaar inkomen. Er wordt een verschil gemaakt naargelang u kiest voor een gewoon VAPZ of een sociaal VAPZ:
  • Voor een gewoon VAPZ mag u maximaal 8,17% van uw netto belastbaar inkomen storten, met een absoluut maximum van 3.291,30 euro (bedrag voor 2020).
  • Voor een sociaal VAPZ is dit respectievelijk 9,40% van uw netto belastbaar inkomen, met als absoluut plafond 3.786,81 euro (bedrag voor 2020).

IPT

 • Een Individuele Pensioentoezegging (IPT) kan enkel afgesloten worden door een vennootschap, met uzelf als ondernemer (bedrijfsleider) als begunstigde.
 • De vennootschap kan de premies aftrekken als beroepskost (als de 80%-regel vervuld is).
 • Ook als de vennootschap failliet zou gaan, blijft het opgebouwde kapitaal beschermd tegen schuldeisers.
 • Een storting in een IPT levert u op het einde van de rit netto veel meer op dan een verhoging van uw loon.

U wilt beleggen in tak 23

Als u wil beleggen, kunt u kiezen voor vastgoed, goud, munten, aandelen, obligaties, beleggingsfondsen … Maar u kunt ook opteren voor een beleggingsverzekering. Wat is dat precies en waarom is het interessant?

Een beleggingsverzekering is een andere term voor een verzekeringsproduct van het type tak 23. Daarbij wordt de premie die u betaalt (eenmalig of recurrent) geïnvesteerd in één of meerdere fondsen. Doen die fondsen het goed, dan hebt u mogelijk uitzicht op een mooi rendement. Maar als de fondsen zwak presteren, dan dreigt u geld te verliezen … Kort samengevat: het rendement van uw belegging hangt af van de performance van de onderliggende fondsen.

Wat zijn de troeven van een beleggingsverzekering?

- U kunt beleggen in lijn met uw profiel: met meer of minder risico. U kunt onder andere door regelmatig premies te storten of via een aantal financiële opties het beleggingsrisico verminderen.

- Athora werkt samen met gerenommeerde fondsbeheerders die hun strepen al verdiend hebben.

- U betaalt geen roerende voorheffing.

- Het is mogelijk om aanvullende waarborgen te onderschrijven, zoals een overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsdekking.

- Beleggingsverzekeringen worden niet in rekening gebracht voor de taks op de effectenrekeningen.

- Een beleggingsverzekering is een handig instrument voor successieplanning en vermogensoverdracht. Door een uitgekiende aanduiding van begunstigden kunt u (een deel van) uw vermogen op een fiscaal voordelige wijze overdragen.

 

Een premietaks is een belasting die geheven wordt op de premies die u stort. Of u zo’n premietaks moet betalen op de stortingen van uw tak 23-levensverzekering, hangt af van het fiscale stelsel waartoe uw tak 23-levensverzekering behoort.

 • Als u kiest voor een tak 23-verzekering in het kader van het pensioensparen, dan betaalt u helemaal geen premietaks.
 • Sluit u een tak 23-levensverzekering af die niet onder het pensioensparen valt, dan betaalt u een premietaks van 2%. Een voorbeeld: u stort € 1.000 in uw polis. Concreet wordt een premietaks afgehouden van 2%, wat neerkomt op € 20. Er wordt dan € 980 gestort in uw contract (hiervan kunnen wel nog eventuele instapkosten afgetrokken worden) en € 20 wordt doorgestort naar de fiscus.

Neen, u betaalt geen roerende voorheffing op het rendement van uw tak 23-verzekering. Opgelet, als het gaat om een tak 23-product dat een gewaarborgd rendement biedt, is roerende voorheffing mogelijk wel verschuldigd.

Als u een tak 23-levensverzekering onderschrijft, met uzelf als verzekerde, dan hebt u de mogelijkheid om een extra overlijdensdekking te voorzien. Als u overlijdt, dan wordt het verzekerde overlijdenskapitaal uitgekeerd aan de begunstigde(n) in de polis. Op die manier bouwt u extra financiële zekerheid in voor uw nabestaanden.

Hebt u geen bijkomende overlijdensdekking onderschreven, dan zal het rekeningtegoed in het contract uitgekeerd worden aan de begunstigde(n).

Opgelet, bij een tak 23-verzekering met twee verzekeringnemers is de situatie anders. Bij het overlijden van één verzekeringnemer gaan alle rechten met betrekking tot het contract over op de langstlevende verzekeringnemer. Er wordt op dat moment dus geen kapitaal uitgekeerd aan de begunstigden.

Bij een tak 23-verzekering hebt u mogelijk uitzicht op een hoger rendement, maar hoort ook een bepaald risico. Wat houdt dit risico precies in?

Beleggingsrisico

Als de fondsen waarin u belegd hebt, minder goed presteren, bestaat de kans op een laag rendement of kunt u zelfs geld verliezen.

Dit beleggingsrisico kunt u evenwel op verschillende manieren beperken:

 • uw beleggingen te spreiden;
 • regelmatig premies te storten (zo schakelt u het risico uit dat u op het verkeerde moment instapt);
 • gebruik te maken van onze gratis financiële opties voor uw beleggingen in unieke premie;
 • enkel te kiezen voor fondsen die beheerd worden door gereputeerde fondsenhuizen, zoals bij ons het geval is.

Wat als uw verzekeraar failliet gaat?

De kans dat uw verzekeraar failliet gaat is erg klein, gelet op het feit dat de toezichthoudende instanties een erg strikt toezicht houden op de maatschappijen. Mocht dit toch gebeuren, dan valt uw tak 23-verzekering buiten de bescherming van het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten.

Neen, dat is niet het geval. Als u niet langer premies wenst te betalen voor uw tak 23-levensverzekering, dan kunt u daarmee stoppen.

U hebt dan twee mogelijkheden:

 • U stopt met premies storten in uw huidige polis. Het contract blijft gewoon bestaan tot u uw belegd kapitaal opvraagt.
 • U vraagt aan de verzekeraar om meteen het bijeengespaarde kapitaal uit te keren. De kans bestaat dat er in dit geval uitstapkosten aangerekend worden.

Uw makelaar kan u advies op maat geven met betrekking tot uw beleggingsverzekeringen. Praat er zeker met hem over als u wil stoppen met premies storten in uw contract

De dynamische stop loss is een financiële optie die u kunt onderschrijven bij een tak 23-verzekering. De optie beschermt u bij een (sterke) daling van de netto inventariswaarde van een fonds. Als die netto inventariswaarde onder een vooraf bepaalde beschermingsdrempel (uitgedrukt in een procentuele daling van 10 tot 30%) daalt, dan wordt het resterende tegoed automatisch naar een beschermingsfonds getransfereerd. De beschermingsdrempel wordt elke dag herberekend op basis van de netto inventariswaarde en wordt enkel aangepast als de beschermingsdrempel groter is dan de vorige.

Voorbeeld
U sluit een tak 23-verzekering af en onderschrijft een dynamische stop loss met een beschermingspercentage van 10%. De beschermingsdrempel komt dus overeen met 90% van de maximale netto inventariswaarde. Het fonds waarin u belegd hebt, doet het minder goed en na een aantal maanden bereikt de netto inventariswaarde de beschermingsdrempel. Op dat moment wordt het saldo overgeplaatst naar het beschermingsfonds. Zo bent u beschermd tegen verdere dalingen van het fonds waarin u belegde.

Bij de financiële optie 'gespreide investering' (ook wel dripfeed genoemd), stort u een bepaald bedrag in een beschermingsfonds. Vervolgens worden gedurende een bepaalde periode maandelijks premies getransfereerd van dat beschermingsfonds naar één of meer basisfondsen.

De optie ‘gespreide investering’ is interessant omdat ze u toelaat om gespreid in te stappen. Het moeilijkste aan beleggen is immers weten wanneer u best in- en uitstapt. Niemand heeft een glazen bol. Via de dripfeed-optie hoeft u zich daar geen zorgen over te maken. Door systematisch in te stappen (elke maand opnieuw), beperkt u uw financieel risico. U kiest zelf hoe lang de gespreide investering loopt (van 1 tot 24 maanden).

Jazeker. U kunt te allen tijde de samenstelling van uw beleggingsverzekering aanpassen. We noemen zo’n aanpassing ook wel een arbitrage. Wel, eenmaal per jaar is zo’n arbitrage gratis. Voor de bijkomende arbitrages in hetzelfde jaar wordt een kost aangerekend van 0,5% van het bedrag dat u van het ene fonds naar het andere transfereert, met een maximum van € 100.

U kunt de koersen van alle fondsen die Athora aanbiedt continu volgen via onze website. U vindt in de tabel niet enkel de actuele netto inventariswaarde, maar ook de rendementen van het lopende jaar, vorig jaar, op drie jaar en op vijf jaar.

Door op de naam van het fonds te klikken, krijgt u toegang tot een extra informatiefiche met heel wat documentatie over het betrokken fonds.

U wilt sparen in tak 21

 • Een tak 21-verzekering biedt kapitaalsgarantie en/of een gewaarborgde intrestvoet. Die wordt eventueel aangevuld met een winstdeelname (als de resultaten van de maatschappij goed zijn).
 • Een financieel risico loopt u hierbij niet. Zelfs als de verzekeraar failliet zou gaan, bent u beschermd tot € 100.000 per persoon. Daartegenover staat dat de rendementen in tak 21 niet zo hoog liggen.
 • Een tak 21-verzekering in het kader van het pensioensparen of langetermijnsparen kan u een fiscaal voordeel opleveren.
 • Als u uw contract langer dan 8 jaar onaangeroerd laat of u een overlijdensdekking van 130% van het geïnvesteerde bedrag onderschrijft, dan betaalt u geen roerende voorheffing op het rendement.
 • Bij een tak 21-product betaalt u een premietaks van 2%, tenzij bij pensioenspaarcontracten.

Een premietaks is een belasting die geheven wordt op de premies die u stort. Of u zo’n premietaks moet betalen op de stortingen van uw tak 21-levensverzekering, hangt af van het fiscale stelsel waartoe uw tak 21-levensverzekering behoort.

 • Als u kiest voor een tak 21-verzekering in het kader van het pensioensparen, dan betaalt u helemaal geen premietaks.
 • Sluit u een tak 21-levensverzekering af die niet onder het pensioensparen valt, dan betaalt u een premietaks van 2%. Een voorbeeld: u stort € 1.000 in uw polis. Concreet wordt een premietaks afgehouden van 2%, wat neerkomt op € 20. Er wordt dan € 980 gestort in uw contract (hiervan kunnen wel nog eventuele instapkosten afgetrokken worden) en € 20 wordt doorgestort naar de fiscus.

U betaalt geen roerende voorheffing als u zelf de begunstigde bent op de eindvervaldag van het contract en als

 • het kapitaal van uw tak 21-levensverzekering gedurende minstens 8 jaar onaangeroerd laat

of

 • u een overlijdensdekking van minstens 130% van het geïnvesteerde bedrag onderschreven hebt (waarbij uzelf de verzekerde bent van de overlijdensdekking)

Vraagt u tijdens de eerste 8 jaar (een deel van) het kapitaal van uw tak 21-verzekering op, dan betaalt u 30% roerende voorheffing op de intresten. Die worden verondersteld 4,75% per jaar te bedragen, ook al ligt het rendement in de praktijk veel lager dan 4,75%.

Als u een tak 21-levensverzekering onderschrijft, met uzelf als verzekerde, dan hebt u de mogelijkheid om een extra overlijdensdekking te voorzien. Als u overlijdt, dan wordt het verzekerde overlijdenskapitaal uitgekeerd aan de begunstigde(n) in de polis. Op die manier bouwt u extra financiële zekerheid in voor uw nabestaanden.

Hebt u geen bijkomende overlijdensdekking onderschreven, dan zal de opgebouwde reserve in het contract uitgekeerd worden aan de begunstigde(n).

Opgelet, bij een tak 21-verzekering met twee verzekeringnemers is de situatie anders. Bij het overlijden van één verzekeringnemer gaan alle rechten met betrekking tot het contract over op de langstlevende verzekeringnemer. Er wordt op dat moment dus geen kapitaal uitgekeerd aan de begunstigden.

Het rendement van een levensverzekering kan verhoogd worden met een winstdeelname, als de resultaten van de verzekeraar goed zijn. Dit betekent dus ook dat een winstdeling niet gegarandeerd is. De winstdeelname wordt niet uitgekeerd, maar wordt toegevoegd aan de bestaande reserve of het kapitaaltegoed in de polis.

De winstdeelname wordt trouwens niet belast.

Fiscaliteit van de producten, U wilt beleggen in tak 23

 • Bij een tak 23-verzekering belegt u onrechtstreeks in beleggingsfondsen. De prestaties van die fondsen bepalen dus ook uw rendement. Het betekent ook dat u zelf het beleggingsrisico draagt.
 • Fiscaal voordeel is ook hier mogelijk in het pensioen- en langetermijnsparen.
 • In tak 23 betaalt u steeds een premietaks van 2% (behalve bij pensioensparen), maar geen roerende voorheffing.