Algemene vragen over offertes en het afsluiten en opzeggen van een verzekeringscontract

Nee, als een verzekeringsmaatschappij een simulatie voor u maakt, bent u geenszins verplicht om een contract met hen af te sluiten. Op onze website kunt u zoveel simulaties uitvoeren als u wenst, zonder de minste verplichting. Probeer het gerust eens. Voor een Autoverzekering. En voor een Brandverzekering.

Uw Auto- of Brandverzekering begint te lopen vanaf het ogenblik dat de waarborgen in werking treden. Met andere woorden, u bent verzekerd zodra u uw eerste premie hebt overgemaakt en als u voldoet aan de aanvaardingscriteria.

Ja en nee. Als het gaat om een nieuwe verzekeringsovereenkomst kunt u inderdaad zelf kiezen vanaf wanneer u verzekerd bent. Hebt u al een contract, dan kunt u zich opnieuw laten verzekeren op de jaarlijkse vervaldag op voorwaarde dat u uw oude verzekering correct hebt opgezegd.

Uw verzekering begint te lopen vanaf de datum die vermeld staat op uw contract of zodra u uw premie hebt betaald, op voorwaarde dat u voldoet aan de aanvaardingscriteria.

Dat is heel eenvoudig. U bent verzekerd hetzij vanaf het ogenblik dat u uw eerste premie hebt betaald, hetzij vanaf de datum van uw voorkeur die u hebt opgegeven toen het contract werd opgesteld. Sowieso moet u aan de aanvaardingscriteria voldoen voor een contract geldig kan zijn.

U ontvangt uw definitieve verzekeringsovereenkomst via uw makelaar. Uw contract gaat in nadat u de eerste premie hebt betaald.

Niet zoveel, eigenlijk. Om te veranderen van verzekeringsmaatschappij hoeft u alleen maar uw Auto- of Brandverzekering op te zeggen bij uw huidige maatschappij. Dat doet u door uw maatschappij een aangetekende brief te sturen ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van uw contract. Als u zich laat verzekeren bij een andere maatschappij, is het mogelijk dat zij uw oude verzekering voor u zullen opzeggen.

Geen zorgen, als u van verzekering wilt veranderen en uw oude contract wilt opzeggen, zal uw Athora-tussenpersoon de opzegging in uw plaats versturen.

Uw contract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Dat betekent dat als u het contract wilt beëindigen, u de verzekeringsmaatschappij daarvan op de hoogte moet brengen, en dat drie maanden voor de jaarlijkse vervaldatum. U kunt uw contract op de volgende manieren opzeggen:

 • hetzij per aangetekende brief waarin u het contractnummer, de vervaldatum en de reden voor de opzegging vermeldt. De brief moet door u ondertekend zijn.
 • hetzij door tussenkomst van een deurwaarder
 • hetzij door afgifte van een opzeggingsbrief waarvoor u een ontvangstbewijs hebt ontvangen.

Ja hoor, geen enkel probleem. Als de tariefverhoging vermeld wordt op uw betalingsuitnodiging dan hebt u drie maanden om te beslissen wanneer u uw verzekeringsovereenkomst wilt laten aflopen ten gevolge van de toegepaste tariefwijziging. De resterende duur van de verzekering bepaalt welk deel van het reeds betaalde bedrag u zult terugkrijgen. Die berekening gebeurt proportioneel: 12 maanden - 14 dagen, 1 maand, enz.

Ja, een verzekeringsovereenkomst die u hebt stopgezet, kan binnen het jaar weer worden geactiveerd. Als uw contract beëindigd werd door de financiële dienst van Athora Belgium omdat u uw premies niet had betaald, dan zullen zij beslissen of uw contract opnieuw geactiveerd kan worden.

Maak u niet ongerust. Vanaf het ogenblik dat de maatschappij kennis heeft genomen van uw opzegging, ontvangt u binnen de twee weken de terugbetaling van de premies die u te veel hebt betaald.

Als uw contract is stopgezet wegens wanbetaling en u wilt het opnieuw activeren, raden we u aan contact op te nemen met uw makelaar. Die zal u graag uitleggen hoe de procedure verloopt om uw contract te heropenen.

Om uw Auto- of Brandverzekering op te zeggen, stuurt u ons ten laatste 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag van uw contract een aangetekende brief waarin u zegt welke verzekering u wilt stopzetten. Doet u dat niet, dan wordt uw verzekering automatisch met een jaar verlengd. Vergeet het niet!

Specifieke vragen over de autoverzekering offerte, afsluiting en opzeg van een autoverzekering

Wij kunnen ons daar pas over uitspreken als we uw dossier hebben bekeken. In geval van registratie bekijken we dossier per dossier of we een verzekeringsovereenkomst toestaan.

Als u een offerte aanvraagt voor een autoverzekering, online of bij uw makelaar , zorgt dat u de volgende gegevens bij de hand hebt: het model van uw voertuig, het bouwjaar en het vermogen. U moet ook kunnen aantonen hoeveel ongevallen u de afgelopen 5 jaar hebt gehad waaraan u schuld hebt, hoe oud u bent en in welk jaar u uw rijbewijs hebt behaald. Hebt u interesse in een (gedeeltelijke) omniumverzekering, dan hebben we ook de cataloguswaarde van uw voertuig, zonder btw en eventuele kortingen, nodig.

U moet enkele eenvoudige stappen doorlopen. Wanneer u een Autoverzekering afsluit, stuurt u aan uw Athora tussenpersoon een kopie van uw identiteitskaart, een kopie van uw rijbewijs en het schadeattest. Dat laatste geeft ons een overzicht van uw schadeverleden. Wanneer u een Brandverzekering afsluit, hoeft u ons geen enkel document te bezorgen.

Er zijn verschillende factoren die het bedrag van de verzekeringspremie voor uw Autoverzekering bepalen: uw leeftijd, de datum waarop u uw rijbewijs hebt gehaald, uw postcode, het vermogen van uw voertuig, het bouwjaar van het voertuig, uw garanties en uw schadeverleden.

Ja, het vermogen van uw voertuig en het bouwjaar zijn twee factoren die een invloed hebben op uw verzekeringspremie. Aarzel niet om contact op te nemen met uw tussenpersoon.

Jazeker. Het tarief dat u zult moeten betalen voor uw eerste autoverzekering hangt af van een aantal factoren. We raden u aan contact op te nemen met uw makelaar. Hebt u nog geen makelaar, dan kunt u hier de dichtstbijzijnde makelaar die met ons werkt, terugvinden.

Nee... en ja. Jonge bestuurders betalen een relatief hoge verzekeringspremie. Maar als de ouders verzekerd zijn bij dezelfde maatschappij kan de jonge bestuurder in aanmerking komen voor een korting. Daarom is het een goed idee om informatie in te winnen bij een Athora Belgium-makelaar. Hij/zij zal een offerte maken voor alle contracten samen: Autoverzekering, Brandverzekering, Familiale. Hier vindt u een overzicht van de makelaars die met ons werken.

Een schadeattest is een overzicht van alle schadegevallen aan uw voertuig in de loop van de afgelopen 5 jaar. De verzekeringsmaatschappijen zijn wettelijk verplicht om zo'n attest af te leveren op het einde van een autoverzekeringsovereenkomst, of wanneer u erom verzoekt. De website www.carattest.be is een beveiligde website waar u sinds 1 april 2013 snel en makkelijk een duplicaat van uw schadeattest kunt downloaden.

U kunt gewoon aan uw makelaar of aan de verzekeringsmaatschappij een schadeattest vragen. Voor contracten die zijn afgesloten na 1 april 2013 kunt u ook op de website van CARATTEST terecht.

Ja, als u niet bereid bent de extra premie te betalen omdat een deel van uw schadeattest ontbreekt, hebt u het recht de verzekeringsovereenkomst dat u bij ons hebt afgesloten op te zeggen. Het volstaat om ons een bewijs te leveren dat u daadwerkelijk bij een andere maatschappij verzekerd bent. Wij beëindigen dan het contract op de datum dat u uw nieuwe contract hebt getekend. Belangrijk: de opzegging moet ons bereiken binnen de 30 dagen vanaf het ogenblik dat u in kennis bent gesteld van de extra premie.

Contacteer uw tussenpersoon, die graag het nodige doet voor de inschrijving van uw voertuig.

Uw groene kaart wordt u automatisch met de post toegestuurd zodra we de betaling van de eerste premie voor uw Autoverzekering hebben ontvangen. Veilige reis!

Ja, als u zich op de openbare weg wilt begeven, moet u uw groene kaart bij zich hebben. Dat is namelijk het bewijs dat uw auto is verzekerd. De verzekeringsmaatschappij stuurt dit verzekeringsbewijs op zodra uw verzekeringspremie is betaald. De groene kaart bevat de volgende informatie:

 • de maatschappij waarbij het voertuig verzekerd is,
 • de landen waarin de verzekering geldig is,
 • de periode dat het voertuig verzekerd is.

Als u betrokken bent in een ongeval, hebt u uw groene kaart nodig om het aanrijdingsformulier in te vullen. U moet dit document altijd aan boord van uw voertuig hebben. Vergeet het niet!

Dat is heel eenvoudig. Als u van voertuig verandert, dan raden we u aan om contact op te nemen met uw makelaar.

Ja hoor, bij Athora Belgium kunt u meerdere voertuigen verzekeren op uw naam. U kunt natuurlijk maar één voertuig tegelijk besturen. Daarom moet u de namen en contactgegevens opgeven van de bestuurders die met de bijkomende voertuigen zullen rijden.

Als u uw nummerplaat hebt laten schrappen nadat u uw voertuig hebt verkocht, mag u niet vergeten een kopie van het schrappingsattest aan uw tussenpersoon te bezorgen zodat de verzekeringsgaranties kunnen worden stopgezet. Zo weet u zeker dat u met alles in orde bent.

Jazeker! Als uw hoofdvoertuig al verzekerd is bij Athora Belgium geniet u bovendien een korting op de premie voor de BA van uw motor. Is uw hoofdvoertuig bij een andere verzekeringsmaatschappij verzekerd? Neem dan contact op met een Athora Belgium-partner. Op deze link vindt u de makelaars die met Athora Belgium werken. Denk erom dat u in dat geval geen korting geniet op de premie van de BA voor uw motor.

Ja, hoor. Als u voor uw hoofdvoertuig een Autoverzekering hebt bij Athora Belgium, kunnen we een tweede voertuig toevoegen aan uw polis zodat ook uw oldtimer verzekerd is. Als u nog geen autoverzekering bij Athora Belgium hebt en u uitsluitend uw oldtimer wilt verzekeren, dan raden we u aan contact op te nemen met een makelaar waarmee we samenwerken.

Ja, hoor. U kunt bij Athora Belgium een verzekering afsluiten voor een vrachtwagen. Neem daarvoor rechtstreeks contact op met een makelaar die verzekeringen van Athora Belgium aanbiedt.

Dat is heel eenvoudig. Als u uw verzekeringsovereenkomst wilt opzeggen omdat u uw voertuig hebt verkocht, neem dan contact op met uw Athora Belgium-tussenpersoon.

Algemene vragen over premies en betalingen

Als u geen betalingsuitnodiging voor uw verzekeringsovereenkomst hebt ontvangen, neem dan contact op met uw Athora Belgium-tussenpersoon.

Als u nog steeds wacht op de terugbetaling van een bedrag dat u toekomt, controleer dan even of u ons uw juiste rekeningnummer hebt bezorgd en of u het nummer van uw verzekeringsovereenkomst hebt vermeld. Normaliter betalen wij u binnen de 14 dagen terug.

Maak u geen zorgen. Als u aanmaningen ontvangt terwijl u nooit een betalingsuitnodiging hebt gekregen om uw verzekeringsovereenkomst te betalen, gelieve dan even contact op te nemen met uw tussenpersoon.

Het bedrag dat u moet terugkrijgen wordt uitbetaald uiterlijk op de eerste dinsdag na de twee weken die volgen op de datum van de uitgifte van het terugbetalingsdocument.

Nee, helaas niet. Opdat u over een officieel document zou beschikken worden de betalingsuitnodigingen automatisch per post verstuurd.

Dat is heel normaal.De premies van onze verzekeringsproducten worden nu en dan aangepast. Bovendien is het mogelijk dat uw premie is aangepast naar aanleiding van een ongeval dat u het afgelopen jaar hebt gehad en waaraan u schuld had.

Algemene vragen over schade

Als u schade hebt geleden aan uw auto of uw woning, moet u zo snel mogelijk contact opnemen met uw tussenpersoon zodat u aangifte kunt doen bij de verzekeringsmaatschappij. U moet alle nodige documenten overhandigen wanneer uw dossier wordt geopend: een aanrijdingsformulier in geval van een verkeersongeval, eventuele foto's, een offerte voor de herstelling van de schade aan uw woning, enz. Vanaf dat moment regelen wij alles.

Als er schade is aan uw voertuig, vul een aanrijdingsformulier in en bezorg het aan uw Athora tussenpersoon. Denkt u dat u uw juridische bijstandsverzekering nodig zult hebben, bezorg dan ook het proces-verbaal of de Pro Justitia. Gaat het om schade aan uw woning (schade na een overstroming, storm, blikseminslag, brand, enz.), dan zullen we een offerte nodig hebben van een aannemer en foto's van de schade.

Als u wilt weten hoever uw schadedossier gevorderd is, contacteer uw Athora tussenpersoon.

Nee. Als u een schadegeval hebt aangegeven, maar u wenst die herstellingen toch zelf te laten uitvoeren, dan moet u de verzekeringsmaatschappij daarvan binnen de 24 uur na de aangifte op de hoogte brengen. Alleen dan zal het schadegeval niet worden vermeld op uw schadeattest.

Geen probleem. Als u het verslag van de expert die erkend is door de verzekeringsmaatschappij wilt aanvechten, moet u een beroep doen op een tegenexpert. Dat is een expert die eveneens erkend is, en die voor u een nieuwe expertise zal uitvoeren. Als u een rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten bij Athora Belgium, zullen we u daarbij graag helpen.

De vergoedingstermijn verschilt van geval tot geval: de verzekeringsmaatschappij keert de vergoeding uit op het ogenblik dat alle documenten die verband houden met het schadegeval afgesloten zijn.

Wij maken er een erezaak van om schadegevallen zo snel mogelijk af te handelen. Als u uw terugbetaling nog niet hebt ontvangen, raden we u aan om rechtstreeks contact op te nemen met uw Athora tussenpersoon.

Vragen over ongevallen en autoschade

TER PLAATSE

 • Breng uzelf en andere personen die bij het ongeval betrokken zijn in veiligheid en doe een veiligheidshesje aan.
 • Duid de plaats van het ongeval aan met een gevarendriehoek en zet uw 4 richtingaanwijzers aan.
 • Zijn er gewonden? Bel naar de politie via het nummer 101 of 112.
 • Vul altijd het aanrijdingsformulier in samen met de tegenpartij, zelfs als de politie ter plaatse komt. Onderteken allebei het formulier: 
 1. Beschrijf op het aanrijdingsformulier enkel de feiten en in welke omstandigheden het ongeval gebeurd is. Verklaar nooit dat u verantwoordelijk  bent voor het ongeval. 
 2. Gaat u niet akkoord met de versie of de schets van de tegenpartij? Noteer dat dan onmiddellijk en duidelijk bij de opmerkingen op de voorzijde van het aanrijdingsformulier. Teken nooit zonder opmerkingen indien u niet akkoord gaat.
 3. Noteer altijd de gegevens van één of meerdere getuigen, zelfs wanneer u zeker bent dat u niet verantwoordelijk bent voor het ongeval.
 • Neem altijd foto’s van de omstandigheden van het ongeval en van de schade. Gebruik hiervoor gerust het fototoestel op uw gsm.
 •  Uw voertuig rijdt niet meer na het ongeval? Bel ons op 02/533.79.39. Dit nummer is 24u/24 en 7d/7 bereikbaar.

TERUG THUIS

 •  Controleer of de nummers van het contract, van de groene kaart en van het rijbewijs goed ingevuld zijn op de voorzijde van het aanrijdingsformulier.
 • Vul de achterzijde van uw aanrijdingsformulier zorgvuldig in en vermeld ook:
 1. Het BTW-statuut van de eigenaar van de auto
 2. de naam en het adres van uw hersteller. Kies één van onze erkende herstellers
 3. uw bankrekeningnummer voor de vergoeding van het schadegeval
 4. in geval van een gedekt schadegeval en een terugbetaling in uw voordeel, kunt u er ook voor kiezen om ons de herstelkosten rechtstreeks aan uw garage te laten betalen.
 • Bezorg uw aanrijdingsformulier of ongevalsaangifte aan uw makelaar. Hij volgt uw dossier verder op.
 • Indien u een omniumverzekering hebt en/of niet verantwoordelijk bent voor het ongeval, wordt een expert aangesteld bij de door u gekozen erkende hersteller.

UW MOBILITEIT IS VERZEKERD

Hebt u een ongeval gehad en rijdt uw auto niet meer? Het maakt niet uit of u het ongeval hebt veroorzaakt of niet. Wij garanderen uw mobiliteit:

 • Als u niet meer verder kan rijden na een ongeval kunt u op ons rekenen: wij takelen uw auto naar een erkende garage het dichtst bij u in de buurt.
 • Wij stellen u ook een vervangwagen ter beschikking:
 1. Gedurende maximum 10 dagen
 2. Gedurende 15 dagen, wanneer de auto niet meer te herstellen is (of 30 dagen bij diefstal).

Deze dienstverlening wordt aangeboden door Europ Assistance. Eén enkel telefoonnummer : 02/533 79 39, 24u/24 en 7d/7 beschikbaar.

EEN GROOT NETWERK ERKENDE PARTNERS VOERT DE HERSTELLINGEN UIT AAN UW AUTO.

Voor elk schadegeval (behalve glasbreuk) kunt u een beroep doen op ons netwerk van erkende garages om uw auto te laten herstellen.

Vind hier (erkende-herstellers) de erkende garage het dichtst bij u in de buurt. Indien u uw auto laat herstellen door een erkende Athora-garage, geniet u van de volgende voordelen:

 • U krijgt een vervangwagen ter beschikking tijdens de duur van de herstellingen of 15 dagen indien uw auto niet meer te herstellen is.
 • Een kwaliteitsvolle herstelling met een garantie van minimum 1 jaar.
 • Bent u omnium verzekerd of raakte u betrokken bij een ongeval dat u niet hebt veroorzaakt? Wij betalen de herstelkosten rechtstreeks aan de hersteller.

BIJ GLASBREUK KUNT U OOK EEN BEROEP DOEN OP ONZE PARTNERS

 •  Bij Gedeeltelijke en Volledige Omnium
 1. Carglass
 2.  AutoGlasClinic
 3. Vancia Car Lease
 4. Weber

Als u op hen een beroep doet, betaalt u geen franchise.

Vind hier de erkende partner het dichtst bij u in de buurt.

 •  Optionele waarborg Glasbreuk aanvullend op een dekking BA Ato
 1. Carglass

Wij komen enkel tussen in herstellingen die uitgevoerd zijn in het Carglass-netwerk.

Wat zijn uw voordelen?

 • U hoeft geen ongevalsaangifte te doen bij ons
 •  Er is geen expertise vooraf
 • Onmiddellijke herstelling of vervanging (24u op 24 dienstverlening), eventueel bij u thuis
 •  Wij betalen rechtstreeks aan onze partners.

Hebt u een Autoverzekering, dan zullen wij u vragen het franchisebedrag te betalen bij schadegevallen waarvoor u verantwoordelijk bent, bij schadegevallen zonder tegenpartij, maar ook in geval van vandalisme of vluchtmisdrijf. Als we tijdens de procedure de identiteit kunnen achterhalen van de tegenpartij die verantwoordelijk is voor het schadegeval beschikt u uiteraard over de mogelijkheid om het reeds betaalde franchisebedrag te recupereren. Als u geen schuld hebt aan het schadegeval betaalt u geen franchise.

Er kunnen zich twee situaties voordoen:

 • u bent gedekt door een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA). U kunt gedurende 10 dagen (15 dagen als de auto niet meer te herstellen is) gebruikmaken van een vervangwagen als u een beroep hebt gedaan op de pechverhelpingsdienst van Europ Assistance en als uw eigen wagen gedurende meer dan 24 uur vanaf het ogenblik van het ongeval niet beschikbaar is.
 • u bent gedekt door een gedeeltelijke of volledige omniumverzekering. Als u uw auto naar een erkende garage brengt of laat brengen, beschikt u gedurende de hele periode van de herstelling over een vervangwagen, vanaf het ogenblik dat uw auto bij die garage is achtergelaten. Heeft de garage geen vervangwagen beschikbaar, dan zal Europ Assistance er u een lenen gedurende 10 dagen (15 dagen als de auto niet meer te herstellen is), in afwachting dat er in uw erkende garage een vervangwagen vrijkomt.

Deze dienstverlening wordt aangeboden door Europ Assistance. Bel naar 02/533.79.39 (24u op 24 en 7d/7 bereikbaar).

Kortom, uw mobiliteit is op elk moment gegarandeerd, zelfs als u het ongeval hebt veroorzaakt.

Maak u geen zorgen. Na een ongeval waarbij een ander voertuig betrokken is, moet u een aanrijdingsformulier invullen. Als de partijen niet akkoord gaan over wie schuld treft, zal een expert de schade bekijken en een beslissing nemen. U wordt via uw makelaar of uw schadedossierbeheerder op de hoogte gebracht van zijn beslissing.

Daar kunnen we geen vaste termijn op plakken. Na een schadegeval zal de schadedossierbeheerder van uw verzekeringsmaatschappij contact opnemen met een expert met de vraag om een expertise uit te voeren. Er wordt een afspraak vastgelegd tussen de expert en de verzekerde of de garagehouder. De termijn verschilt dus van geval tot geval. Enkele toelichtingen: wanneer zich een ongeval heeft voorgedaan waarbij twee gemotoriseerde voertuigen zijn betrokken en de twee partijen hebben een aanrijdingsformulier ingevuld waarop ze aangeven dat ze akkoord gaan over de toedracht van de feiten, en de twee partijen hebben een BA-verzekering, dan gebeurt de expertise door de garagehouder indien die erkend is. Is aan deze voorwaarden niet voldaan, dan zal de maatschappij een expert mandateren zodra de schadedossierbeheerder een dossier heeft opgestart. Voor (gedeeltelijke) omniumgaranties wordt automatisch een verzoek gestuurd naar de expert, die doorgaans binnen de 48 uur langskomt ; u kunt ook telefonisch een afspraak vastleggen met hem.

Ja, als u een aanrijdingsformulier hebt ingevuld samen met een andere partij, bent u verplicht het schadegeval aan te geven bij uw verzekeringsmaatschappij. Als u een ongeval veroorzaakt waarbij geen andere partij betrokken is, kunt u kiezen of u het schadegeval al dan niet aangeeft.

Als u een ongeval hebt gehad en het staat vast dat u geen schuld treft, dan vervalt de franchise. U moet die enkel betalen als u niet kunt bewijzen dat u geen schuld treft. Hebt u een omniumverzekering afgesloten, dan maakt het niet uit wie verantwoordelijk is voor het schadegeval. Wij betalen de factuur voor de herstelling rechtstreeks aan de erkende garagehouder. U vindt hier van alle erkende herstellers. Ter herinnering, de franchise is een bedrag dat niet wordt terugbetaald door de verzekeraar en dat u bijgevolg zelf moet betalen als u betrokken bent bij een schadegeval waarvoor u verantwoordelijk bent of als de schuldige partij onbekend is.

Dat is heel eenvoudig. Als u een ongeval hebt gehad met uw wagen, moet u uw voertuig zo snel mogelijk naar een erkende garage brengen nadat u het schadegeval eerst hebt gemeld aan uw Athora-tussenpersoon.

Dit is wat u moet doen: als u betrokken bent bij een auto-ongeval met vluchtmisdrijf, ga dan zo snel mogelijk naar het dichtstbijzijnde politiekantoor om aangifte te doen van het ongeval en de schade te laten vaststellen. Daarna geeft u de schade aan bij uw Athora-tussenpersoon.

Als er geen aanrijdingsformulier is ingevuld moet u het schadegeval zonder uitzondering binnen de 24 uur aangeven aan uw verzekeringsmaatschappij. Bezorg hen alle informatie waarover u beschikt, ook het proces-verbaal van de politie. Dat is belangrijk voor een correct verloop van de procedure.

Als u uw wagen na een schadegeval niet laat herstellen bij een erkende garagehouder, moet u zelf bemiddelen tussen de garage en de maatschappij. Dat kan de procedure om uw kosten terugbetaald te krijgen vertragen. Wij raden u dat bijgevolg af. Er zijn trouwens verschillende voordelen verbonden aan een erkende hersteller: u kunt over een vervangwagen beschikken tijdens de duur van de herstelling, de reparaties worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst, en u geniet minstens 1 jaar garantie op de herstelling.

Het antwoord op die vraag is niet eenvoudig en vergt een extra woordje uitleg. Voor autoverzekeringen geldt een zogenaamde toenameregeling. Dat wil zeggen dat we werken met graden en de graad waartoe u behoort, bepaalt hoeveel uw premie bedraagt. De graden gaan van 22 (het duurste tarief) tot graad -2 (het goedkoopste tarief).Hebt u een ongeval gehad waaraan u geen schuld hebt? Dan blijft uw bonus-malus gelijk. Hebt u een ongeval gehad waaraan u schuld hebt? Dan stijgt uw bonus-malus 4 graden. Als u uw rijbewijs al 13 jaar hebt zonder ongeval tijdens de laatste 5 jaar dan belonen wij uw voorzichtige rijgedrag. Als u dan toch eens een ongeval zou hebben waarvoor u verantwoordelijk bent, stijgt uw bonus-malus niet.

Dat is heel eenvoudig. Zelfs als de tegenpartij weigert zijn schuld te erkennen, stuurt u ons uw verklaring met uw versie van de feiten. Het zijn de verzekeringsmaatschappijen die onder elkaar zullen uitmaken welke partij verantwoordelijk is.

Helaas wel. Wanneer u uw voertuig verzekert, staat op de verzekeringsovereenkomst de naam van de hoofdbestuurder vermeld. Het is zijn bonus-malus die omhoog zal gaan wanneer dat voertuig betrokken is bij een ongeval. Leen uw voertuig daarom niet zomaar aan eender wie uit.

Ja, als Europ Assistance u heeft geholpen na een ongeval, dan betaalt de verzekeringsmaatschappij uw kosten terug. Daarover hoeft u zich zeker geen zorgen te maken. Als een andere pechverhelpingsdienst ter plaatse is gekomen, stuur de factuur daarvan naar Athora Belgium.

Nee, helaas niet. Als de politie na een ongeval een proces-verbaal heeft opgesteld en de verzekeringsmaatschappij heeft een schadedossier geopend, dan zal de afhandeling van dat dossier een stuk efficiënter verlopen als we over dat proces-verbaal beschikken. Stuur het ons meteen op zodra u het hebt ontvangen.

Specifieke vragen over de brandverzekering

Geen zorgen. In uw Brandverzekering is een Home Assistance inbegrepen. Lijdt u schade? Neem contact op met Europ Assistance en een van onze adviseurs zal u uitleggen wat u moet doen om uw woning te beschermen.

Dat is heel eenvoudig. In geval van schade aan een pand waarvan u de eigenaar bent, is het gebouw verzekerd voor de nieuwwaarde, verminderd met de franchise en op voorwaarde dat in het contract het juiste aantal ruimtes is opgegeven. Huurt u het pand, dan bent u verzekerd voor de reële waarde, verminderd met de franchise.

Laat Athora Belgium, via uw Athora tussenpersoon, per mail of aangetekende brief weten dat u uw woning verkoopt en/of dat u verhuist. Er zal een aanhangsel bij uw contract worden gevoegd waarin staat dat u verzekerd bent voor uw nieuwe woning, ongeacht of u daarvan huurder of eigenaar bent. Afhankelijk van de waarde van het nieuwe pand kan het bedrag van uw premie worden aangepast.

Als uw nieuwe woonplaats zich in België bevindt, stuur ons dan drie maanden voor de vervaldatum van uw verzekeringsovereenkomst een opzeggingsbrief. Vertrekt u naar het buitenland, stuur ons dan het bewijs dat u zich hebt uitgeschreven uit uw gemeente. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar.

Wanneer u een huurder bent, moet u een verzekering hebben die uw burgerlijke aansprakelijkheid als huurder dekt zodat het appartement of het huis dat u huurt, verzekerd is. In sommige gevallen is de BA huurder inbegrepen in de huur die u betaalt. Breng dit zeker ter sprake wanneer u onderhandelt met de eigenaar.

Voor dringende hulp, bel ons op 02/533.79.39. Dit nummer is 24u/24 en 7d/7 bereikbaar.

 • Bij schade door brand, storm, overstroming...:
 1. Stel alles in het werk om verdere schade te vermijden. Sluit bijvoorbeeld de elektriciteit, het gas en het water af, verplaats voorwerpen die niet beschadigd zijn en bescherm ze tegen verdere waterschade, dek het dak af met een zeil om waterinsijpeling te voorkomen, enz...
 2.  Breng uw waardevolle goederen in veiligheid
 3.  Neem gedetailleerde foto’s van de schade
 4. Maak een lijst van de beschadigde voorwerpen.
 5.  Begin op te ruimen en schoon te maken als de woning nog bewoonbaar is.
 6. Vraag prijsoffertes voor de herstellingswerken.
 •  Bij diefstal of poging tot diefstal:
 1. Kijk eerst en vooral of u uw bank- en kredietkaarten nog vindt. Zoniet, neem dan onmiddellijk contact op met Card Stop (070 344 344).
 2. Neem foto’s van de omstandigheden van de diefstal en van de schade. Maak een lijst van ontbrekende voorwerpen.
 3. Blokkeer deuren of ramen als ze niet meer goed sluiten.
 4. Neem binnen de 24 uur contact op met de politie om klacht in te dienen.
 • Geef het ongeval aan

Breng uw makelaar zo snel mogelijk op de hoogte en bezorg hem:

 1. Een gedetailleerde beschrijving van de omstandigheden van het ongeval of de diefstal
 2. De foto’s van de schade
 3. De lijst met beschadigde of ontbrekende voorwerpen
 4. Een kopie van de aankoopfacturen die u in uw bezit hebt
 5. In geval van diefstal, een kopie van het proces-verbaal dat u van de politie hebt ontvangen.
 • Indien nodig kunt u 24u/24 en 7d/7 rekenen op onze ondersteuning die inbegrepen is in uw verzekeringscontract.

Wij sturen u een vakman voor de dringende herstellingen of een slotenmaker bij (poging tot) diefstal.

Als uw woning onbewoonbaar is na een schade, dan wordt die bewaakt, uw inboedel wordt beschermd en er wordt voor opvang voor uw kinderen en zelfs voor uw huisdieren gezorgd. Wij reserveren ook een hotel en brengen u terug naar huis als u in het buitenland verblijft.

Aarzel niet om contact op te nemen met de dienstverlening van Europ Assistance op het nummer 02 533 79 39. Ze zijn 24u op 24 en 7d op 7 bereikbaar

Vragen over antwoordtermijnen en klachten en/of suggesties

Wij stellen alles in het werk om u binnen de 48 uur een antwoord te geven op uw vragen die verband houden met verzekeringen. Wij raden u aan om u rechtstreeks tot de betreffende dienst te wenden om nog sneller geholpen te worden. Op onze website vindt u trouwens heel wat informatie over onze verschillende diensten. U kunt ook steeds terecht bij uw Athora-tussenpersoon.

Hebt u een klacht met betrekking tot uw verzekering? Of wilt u ons een suggestie voorleggen? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Uw reacties zijn een grote hulp voor ons om onze producten en onze service beter af te stemmen op uw behoeften. U kunt ons bereiken:

 • op het volgende adres: Athora Belgium, Louizalaan 149, 1050 Brussel,
 • via e-mail op: klachten.be@athora.com
 • of telefonisch: (02) 403 81 56

Wij beantwoorden uw klacht of suggestie zo snel mogelijk.

Corporate

Bijna niets. We blijven een Belgische maatschappij. Alle huidige voorwaarden blijven geldig, met inbegrip van de waarborg van het Waarborgfonds voor de houders van een tak 21-contract.Behalve de naamswijziging in ‘Athora Belgium’ op 31/5/2019 en de daarbij horende nieuwe website (www.athora.com/be) en nieuwe e-mailadressen, zijn er geen zichtbare wijzigingen voor de klanten. Enkele producten kregen wel een nieuwe naam gezien deze verwees naar Generali.

De komst van Athora luidt een nieuw hoofdstuk in van onze lange geschiedenis in België. Wat belangrijk is, is dat Athora voor onze partnermakelaars en onze klanten synoniem staat voor continuïteit. We blijven een onafhankelijke verzekeraar met sterke ambities.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met uw makelaar.

De naam Athora is samengesteld uit 2 waarden die ons nauw aan het hart liggen: ‘Authority’ (dat ‘expertise, besluitvorming met kennis van zaken' betekent) en ‘Thorough’ (dat ‘geïnteresseerd, gepassionneerd, gewetensvol' betekent).

Daarnaast verwijzen we met de naam ook naar de band met onze moedermaatschappij, Athene Holding Ltd, van wie de naam verwijst naar de Griekse godin Athena, de godin van de wijsheid.

Het logo bestaat uit wat we een mozaïek noemen en vindt zijn inspiratie in de mozaïeken die we doorheen de geschiedenis in verschillende culturen terugvinden.

Na zijn oprichting in 2014 deed Athora overnames in Duitsland (Delta Lloyd Deutschland in 2015), in Ierland (Aegon Ireland in 2018) en in België (Generali Belgium in 2019). In januari 2018 maakte de Athora Group zich los van zijn holding, Athene Holding Ltd. Net zoals Athene, wil Athora een belangrijke speler worden op de Europese verzekeringsmarkt. Door het strategische partnership met Athene kan Athora rekenen op Athenes knowhow, expertise en langetermijnrelaties op het vlak van herverzekeringen.

Athora koestert langetermijnambities in België en wil in België op een organische manier groeien met behulp van zijn partnermakelaars maar ook door het overnemen van portefeuilles of volledige maatschappijen.

Zie ook www.athora.com

Athora steunt op 26 institutionele kwaliteitsvolle investeerders die ongeveer 2,2 miljard euro aan kapitaal ter beschikking stellen. Onder die investeerders vindt men pensioenfondsen, openbare investeringsfondsen en soevereine fondsen terug. Het gaat stuk voor stuk om wereldwijde investeerders met een langetermijnvisie en die onze ambitie delen om een dominante positie uit te bouwen op de verzekeringsmarkten.

Athora Holding Ltd. is gevestigd in Bermuda, maar de exploitatiezetels van de groep zijn voornamelijk in Europa gevestigd: in Duitsland, Ierland en België. De ondernemingen staan onder toezicht van de lokale nationale toezichthouder in elk land. De vroegere moedermaatschappij van Athora (Athene Holding Ltd.) is gevestigd in Bermuda. De reden waarom ook Athora daar gevestigd is, is dus in de eerste plaats historisch. Daarnaast mikt Athora's strategie op het leveren van herverzekeringsoplossingen. Bermuda is de 2de grootste markt wereldwijd voor herverzekeringen en trekt herverzekeringsspecialisten aan. De toezichthouder in Bermuda – the Bermuda Monetary Authority – kijkt immers ook toe op de herverzekeringsloopbanen. Het commerciële herverzekeringsregime in Bermuda is het volledige equivalent van de Solvency II-regelgeving. Dit betekent dat Bermuda de status heeft van 'equivalent van derdepartijlanden'. Hierdoor kunnen de herverzekeraars op gelijke voet met de andere verzekeraars in Europa of wereldwijd opereren. Athora leeft alle fiscale wetgevingen na die van kracht zijn en betaalt belastingen in alle landen waar ze filialen heeft. Vele verzekeringsgroepen hebben trouwens een filiaal in Bermuda.

Geld en Pensioen

Een levensverzekering is een erg veelzijdig product. Het biedt heel wat voordelen. Er zijn dus verschillende redenen waarom het interessant kan zijn om een levensverzekering af te sluiten.

Fiscaal voordelig sparen voor uw pensioen

Via een levensverzekering kunt u op een fiscaal voordelige manier sparen voor een aanvullend pensioen. Dat kan via het pensioensparen, maar ook via het langetermijnsparen. Hierbij gelden evenwel bepaalde maximumpremies:

- Bij het pensioensparen geniet u een fiscaal voordeel van 30% als uw premie (op jaarbasis) niet hoger ligt dan € 980. Stort u een hoger bedrag (opgelet, u kunt niet hoger dan € 1.260), dan bedraagt uw fiscaal voordeel 25%. Als u meer wil storten dan € 980, doet u er goed aan om minstens € 1.178 te storten. Anders ligt uw belastingvoordeel immers lager dan bij een storting van € 9801 

- De maximumpremie bij het langetermijnsparen hangt af van uw inkomen. Het absolute maximum bedraagt € 2.3501

Beleggen via een levensverzekering

Als u wil beleggen, is een levensverzekering een handige oplossing. Waarom?

- U kunt kiezen tussen

 • Tak 21 (levensverzekering met en gewaarborgde intrestvoet, eventueel aangevuld met een winstdeelname)
 • Tak 23 (levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan de resultaten van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen)
 • Tak 26 (een kapitalisatieproduct).

Met andere woorden, u beschikt over een breed aanbod aan beleggingsmogelijkheden via een levensverzekering.

- Als u kiest voor tak 23, dan belegt u onrechtstreeks in fondsen. Dat kan u mogelijk een hoger rendement opleveren, maar houdt ook in dat het beleggingsrisico op u valt. U kunt dit beleggingsrisico op verschillende manieren beperken.

 • Een verzekeringsmakelaar zal samen met u uw beleggingsprofiel bepalen. Vervolgens zal hij u een verzekeringsoplossing voorstellen die aansluit bij dat profiel.
 • Door uw investering te spreiden over meerdere fondsen.
 • Door regelmatig premies te storten in plaats van eenmalig.

Interessant is ook dat u, als u belegt in een tak 23-product, geen roerende voorheffing betaalt. Bovendien tellen uw beleggingen in tak 23 niet mee voor de taks op de effectenrekening.

Bescherming tegen overlijden

Een levensverzekering kan ook de vorm aannemen van een overlijdensverzekering. In dat geval wordt er een kapitaal uitgekeerd als de verzekerde overlijdt vóór de eindvervaldag van de polis. Op die manier kunt u zichzelf en uw gezin beschermen tegen de financiële gevolgen van een plots overlijden.

Het is ook mogelijk om, in een levensverzekering die u afsluit om te sparen of te beleggen, een aanvullende waarborg tegen overlijden op te nemen. In het kader van een (hypothecair) krediet kunt u een schuldsaldoverzekering onderschrijven. Ook dit is een vorm van een overlijdensverzekering.

Verzekerd tegen invaliditeit

Als u een levensverzekering neemt, dan kunt u een aanvullende dekking tegen arbeidsongeschiktheid onderschrijven. Die keert een maandelijkse rente uit als u tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt wordt door een ongeval of ziekte.

Successieplanning en vermogensoverdracht via een levensverzekering

Een levensverzekering is een zeer handig instrument om uw vermogen op een fiscaalvriendelijke manier naar uw (klein)kinderen over te dragen. Uw makelaar helpt u hierbij.

1 Deze bedragen zijn van toepassing voor het inkomstenjaar 2019, aanslagjaar 2020. 

 

Als u wil beleggen, kunt u kiezen voor vastgoed, goud, munten, aandelen, obligaties, beleggingsfondsen … Maar u kunt ook opteren voor een beleggingsverzekering. Wat is dat precies en waarom is het interessant?

Een beleggingsverzekering is een andere term voor een verzekeringsproduct van het type tak 23. Daarbij wordt de premie die u betaalt (eenmalig of recurrent) geïnvesteerd in één of meerdere fondsen. Doen die fondsen het goed, dan hebt u mogelijk uitzicht op een mooi rendement. Maar als de fondsen zwak presteren, dan dreigt u geld te verliezen … Kort samengevat: het rendement van uw belegging hangt af van de performance van de onderliggende fondsen. Lees hier meer over de risico’s van tak 23-verzekeringen.

Wat zijn de troeven van een beleggingsverzekering?

- U kunt beleggen in lijn met uw profiel: met meer of minder risico. U kunt onder andere door regelmatig premies te storten of via een aantal financiële opties het beleggingsrisico verminderen.

- Athora werkt samen met gerenommeerde fondsbeheerders die hun strepen al verdiend hebben.

- U betaalt geen roerende voorheffing.

- Het is mogelijk om aanvullende waarborgen te onderschrijven, zoals een overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsdekking.

- Beleggingsverzekeringen worden niet in rekening gebracht voor de taks op de effectenrekeningen.

- Een beleggingsverzekering is een handig instrument voor successieplanning en vermogensoverdracht. Door een uitgekiende aanduiding van begunstigden kunt u (een deel van) uw vermogen op een fiscaal voordelige wijze overdragen.

 

Tak 21 en tak 23 zijn vaak gebruikte termen als het over levensverzekeringen gaat. Het gaat dan ook over twee verschillende types van levensverzekeringscontracten. Maar wat betekenen ze precies?

Tak 21

• Een tak 21-verzekering biedt kapitaalsgarantie en/of een gewaarborgde intrestvoet. Die wordt eventueel aangevuld met een winstdeelname (als de resultaten van de maatschappij goed zijn).

• Een financieel risico loopt u hierbij niet. Zelfs als de verzekeraar failliet zou gaan, bent u beschermd tot € 100.000 per persoon. Daartegenover staat dat de rendementen in tak 21 niet zo hoog liggen.

• Een tak 21-verzekering in het kader van het pensioensparen of langetermijnsparen kan u een fiscaal voordeel opleveren.

• Als u uw contract langer dan 8 jaar onaangeroerd laat of u een overlijdensdekking van 130% van het geïnvesteerde bedrag onderschrijft, dan betaalt u geen roerende voorheffing op het rendement.

• Bij een tak 21-product betaalt u een premietaks van 2%, tenzij bij pensioenspaarcontracten.

Tak 23

Bij een tak 23-verzekering belegt u onrechtstreeks in beleggingsfondsen. De prestaties van die fondsen bepalen dus ook uw rendement. Het betekent ook dat u zelf het beleggingsrisico draagt.

Fiscaal voordeel is ook hier mogelijk in het pensioen- en langetermijnsparen.

In tak 23 betaalt u steeds een premietaks van 2% (behalve bij pensioensparen), maar geen roerende voorheffing. 

 

Bij een tak 23-verzekering hebt u mogelijk uitzicht op een hoger rendement, maar hoort ook een bepaald risico. Wat houdt dit risico precies in?

Beleggingsrisico

Als de fondsen waarin u belegd hebt, minder goed presteren, bestaat de kans op een laag rendement of kunt u zelfs geld verliezen.

Dit beleggingsrisico kunt u evenwel op verschillende manieren beperken:

- uw beleggingen te spreiden;

- regelmatig premies te storten (zo schakelt u het risico uit dat u op het verkeerde moment instapt);

- gebruik te maken van onze gratis financiële opties voor uw beleggingen in unieke premie;

- enkel te kiezen voor fondsen die beheerd worden door gereputeerde fondsenhuizen, zoals bij ons het geval is.

Wat als uw verzekeraar failliet gaat?

De kans dat uw verzekeraar failliet gaat is erg klein, gelet op het feit dat de toezichthoudende instanties een erg strikt toezicht houden op de maatschappijen. Mocht dit toch gebeuren, dan valt uw tak 23-verzekering buiten de bescherming van het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten.