Diversifiëren, de gouden regel voor het beheer van uw spaargeld

Wat is diversificatie?

Uw beleggingen diversifiëren betekent ervoor kiezen om uw geld te beleggen in verschillende oplossingen (spaarrekening, onroerend goed, tak 21-spaarverzekering of tak 23-beleggingsverzekering, enz.), elk met verschillende belangen. Hoe meer u diversifieert, hoe beter u de controle over uw geld behoudt en het risico op verlies beperkt.

 

Wat zijn uw beleggingsdoelen?

Wilt u geld opzij zetten om de toekomst van uw kinderen veilig te stellen? Een vastgoedproject financieren? Bouwt u vermogen op om uw pensioen voor te bereiden of uw nalatenschap te plannen? Afhankelijk van het feit of het te bereiken doel op korte, middellange of lange termijn is en of u het nemen van risico's accepteert of niet, zal de keuze van beleggingen niet hetzelfde zijn!

 

Wat zijn onze oplossingen?

Athora Belgium biedt u verschillende oplossingen:

  • Bij een tak 23-beleggingsverzekering wordt de premie die u betaalt, belegd in één of meerdere verzekeringsfondsen naar keuze en in overeenstemming met uw beleggingsprofiel. Deze verzekeringsfondsen kunnen gekoppeld zijn aan aandelen-, obligatie- en/of gemengde fondsen. Ook hier is diversificatie van cruciaal belang: als u in één type fonds belegt en het slecht presteert, loopt u het risico de verliezen te vergroten. Aan de andere kant, als u een gediversifieerde verzekeringsportefeuille heeft, is de kans kleiner dat alle fondsen tegelijkertijd slecht presteren. Uw portefeuille is daardoor minder gevoelig voor de volatiliteit van de financiële markten en u heeft wellicht uitzicht op een hoger potentieel rendement.
  • Met een tak 21-spaarverzekering kiest u voor meer zekerheid. Dit spaarproduct geeft u bij elke premiebetaling recht op een gegarandeerde rentevoet die van kracht is op het moment van de betaling en een eventuele winstdeling (de winstdeling hangt af van de discretionaire bevoegdheid van de verzekeraar en is dus niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen).

Onze oplossingen zijn toegankelijk via:

  • Een formule met regelmatige premies vanaf € 37,50 per maand zowel in tak 21 als in tak 23
  • Een formule met een eenmalige premie vanaf € 5.000 in tak 21 en vanaf € 10.000 in tak 23

Neem contact op met uw makelaar om samen uw beleggingsprofiel te bepalen. Uw makelaar kan u een spaar- of beleggingsformule aanbieden die het beste bij uw profiel en uw behoeften past.

Het rendement van investeringen in beleggingsverzekeringen is niet gegarandeerd. Het financiële risico van de beleggingsverzekeringen wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer.