Uw schadeverzekeringen zijn nu in handen van Baloise Insurance

Op 31 mei 2020 heeft  Baloise Belgium nv met goedkeuring van de Nationale Bank van België
(NBB), de schadeverzekeringsactiviteiten over van Athora Belgium nv overgenomen.

Als gevolg van die overdracht neemt Baloise Insurance alle activa, rechten en verplichtingen met betrekking tot de schadeverzekeringen over van Athora Belgium. Dat wil zeggen dat Baloise Insurance op 31 mei 2020

 • de waarborgen en het beheer van die verzekeringen en schadegevallen overneemt.

 • de betrokken polis- en schadebeheerders van Athora Belgium overneemt, zodat u op hun expertise en professionaliteit kunt blijven rekenen.

Om welke verzekeringen gaat het?

 • alle autoverzekeringen (personenwagens, bromfietsen, ...) met alle waarborgen (BA, Omnium, rechtsbijstand, bijstand, ...)
 • alle brandverzekeringen (particulieren, handel, bedrijven, ...) met alle waarborgen (brand, diefstal, BA Familiale, ...)
 • alle familiale verzekeringen
 • alle andere burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeringen (BA uitbating, BA sportvereniging, ...)
 • alle persoonlijke ongevallenverzekeringen (bestuurdersverzekering, inzittendenverzekering, ...)
 • alle andere verzekeringen zoals de hospitalisatieverzekeringen, de verzekeringen elektronische risico’s, de rechtsbijstandsverzekeringen,...

Levensverzekeringen maken geen deel uit van de overdracht. Hebt u ook een spaarverzekering (pensioensparen of langetermijnsparen) of een beleggingsverzekering bij Athora Belgium, dan blijft die bij Athora Belgium.

Wat verandert er voor u in de praktijk? Niets.

 • De naam van uw verzekering blijft behouden.
 • Uw huidige polisvoorwaarden, tarieven en dekkingen blijven ongewijzigd van toepassing. Ook uw polisnummers blijven dezelfde.
 • Uw premies worden verder geïnd zoals u dat gewoon bent, ook wanneer u betaalt via domiciliëring.
 • Alle productinformatie i.v.m. uw schadeverzekeringen kan u voortaan terugvinden bij Baloise.

Wie moet u contacteren bij vragen over uw contract, of om een schadegeval aan te geven?

Uw huidige makelaar blijft uw eerste aanspreekpunt voor alles wat met uw verzekering te maken heeft. Dus ook voor de aangifte van een schadegeval.
Heb u op dit moment een schadedossier lopen? Dan loopt de afhandeling gewoon door. Baloise Insurance informeert de belanghebbenden van de openstaande schadedossiers over de overdracht.

Belangrijk in verband met uw autoverzekering

 • Uw huidige groene kaart - afgeleverd door Athora Belgium - blijft geldig tot de eerstvolgende vervaldag van uw polis. Daarna staat Baloise Insurance in voor de aflevering van uw nieuwe groene kaart.
 • Hebt u een ongeval? Maak gebruik van het Europees aanrijdingsformulier dat u van Athora Belgium kreeg om het ongeval aan te geven, maar let erop dat u Baloise Insurance als uw verzekeringsmaatschappij opgeeft.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

 • U hebt enkel schadeverzekeringen:

  Baloise Insurance is voortaan als verzekeraar verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens over uw persoonlijke situatie bijv. uw leeftijd, adres, geboortedatum. Op www.baloise.be kunt u het volledige privacybeleid lezen. Daar vindt u ook altijd alle actuele informatie over hoe u kunt gebruikmaken van uw rechten.
  U kunt hiervan ook een papieren versie vragen op volgend adres:
  Baloise Insurance, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen.

 • U hebt naast schadeverzekeringen ook spaar -of beleggingsverzekeringen bij Athora Belgium:

  Bent u ook nog klant bij Athora Belgium voor spaar- of beleggingsverzekeringen, dan zijn zowel Athora Belgium, als uw verzekeraar voor spaar- of beleggingsverzekeringen, en Baloise Insurance, als uw verzekeraar voor schadeverzekeringen, samen verantwoordelijk voor het verwerken van uw identiteitsgegevens als klant.
  Door middel van een onderlinge regeling hebben wij vastgesteld welke rol wij vervullen, en wat onze verhouding met u is in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens en het uitoefenen van uw rechten.
  Zowel Athora als Baloise Insurance waarborgen de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

  Voor elke vraag of elk verzoek betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming (“Data Protection Officer” of “DPO”), per brief of e-mail aan het volgende adres:

  Athora Belgium NV
  dpo.be@athora.com
  Data Protection Officer
  Louizalaan 149
  1050 Brussel

  Baloise Insurance
  privacy@baloise.be
  Data Protection Officer
  City Link
  Posthofbrug 16
  2600 Antwerpen

Baloise Belgium nv – Verzekeringsonderneming met codenr. 0096 – Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv.
Maatschappelijke zetel: Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België – Zetel: Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel, België – Tel.: +32 2 773 03 11
www.baloise.be – RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen – (BTW BE) 0400.048.883 – BE31 4100 0007 1155 – KREDBEBB

Athora Belgium S.A. – Athora Belgium nv – Louizalaan 149 – 1050 Brussel – KBO – BTW-nr. (BE) 0403.262.553 – RPR Brussel - Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0145. U kunt ons beleid met betrekking tot de
verwerking van uw gegevens raadplegen op https://www.athora.com/be