Fortune by Athora is een Tak 23-levensverzekering verbonden aan beleggingsfondsen en aangeboden door Athora Belgium, verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht.

Fortune by Athora maakt het mogelijk om in één of meer fondsen te investeren via één en hetzelfde contract. U hebt keuze uit een ruim gamma van beleggingsfondsen gekoppeld aan aandelen, obligaties en gediversifieerd.  Die fondsen zijn beheerd door gerenommeerde fondsenbeheerders die we zorgvuldig hebben uitgekozen en die aan uw verwachtingen wat betreft beleggingen het best voldoen. Uw keuze is overigens nooit definitief en kan op termijn evolueren.

Wenst u meer te weten over de beleggingsdoelstellingen van onze Tak 23-beleggingsfondsen, hun Samenvattende  Risico Indicator en de experten die de fondsen beheren?

Raadpleeg onze brochure De beleggingsverzekeringen van Athora Belgium.

U vindt eveneens toelichting in het Essentiële Informatiedocument van Fortune by Athora en de beheersreglementen van onze verschillende beleggingsfondsen.

Meer informatie van elk beleggingsfonds dat u kunt koppelen aan deze beleggingsverzekering vindt u in het Specifieke Informatiedocument met de verschillende prestatiescenario's voor de fondsen van uw keuze.

Fortune by Athora biedt naast de voordelen van een klassieke levensverzekering ook de mogelijkheid om een gepersonaliseerde overlijdensdekking toe te voegen aan uw contract. Deze optie maakt dit fonds tot een schitterende beleggingskeuze vanaf 10.000 euro.

Waarom in Fortune by Athora beleggen?

1. Om in performante beleggingsfondsen te beleggen

Een belegging in Fortune by Athora is volledig gericht op het behalen van rendement op lange termijn. Uw belegging wordt in één of meer beleggingsfondsen geplaatst die u samen met uw makelaar selecteert.

2. Mogelijkheid om een contract te onderschrijven met twee verzekeringsnemers en twee verzekerden

U kunt deze beleggingsverzekering onderschrijven met twee verzekeringsnemers en twee verzekerden. In geval van overlijden van één van de twee verzekeringsnemers, loopt het contract verder en wordt het eigendom van de andere verzekeringsnemer. Wilt u meer weten over deze structuur, raadpleeg deze brochure.

3. Bescherm uw geliefden

U kunt naar keuze ook verschillende overlijdensdekkingen onderschrijven zodat uw naasten niet in de kou komen te staan bij uw overlijden.

Zoals hoger vermeld, kan een beleggingsverzekeringscontract met twee verzekeringsnemers en twee verzekerden een oplossing vormen. Raadpleeg dit document om meer te weten.

Wat zijn de kenmerken van dit product?

  • Dagelijkse valorisatie: al onze fondsen worden dagelijks gevaloriseerd. U kunt de evolutie van de fondsenvolgen op www.athora.com/be.
  • Gemoedsrust: activeer de financiële opties voor uw gemoedsrust. Raadpleeg de fiche ‘Risicobeheer’ voor meer details over deze financiële opties.
  • Gunstige taxatie en successieplanning: u betaalt een premietaks (2% voor natuurlijke personen) maar u bent geen beurstaks of roerende voorheffing bij gedeeltelijke of volledige afkoop van het contract verschuldigd.
  • Beheerskosten: de beheerskosten hangen af van het/de geselecteerde fonds(en). Ze worden rechtstreeks verrekend in de dagelijkse valorisatie van elk fonds.
  • Andere kosten: de instapkosten variëren van 0% tot 3,40%. De uitstapkosten zijn degressief en bedragen 3% - 2% - 1% per jaar en 0% vanaf het 4de jaar. Alle details met betrekking tot de kosten kunt u terugvinden op de financiële infofiche van het product.

Fortune by Athora is een contract van onbepaalde duur, onderworpen aan het Belgisch recht en eindigt in geval van overlijden van de verzekerde(n) of bij volledige afkoop.

Wat zijn de risico’s verbonden aan Tak 23?

Indien u een Tak 23-levensverzekeringscontract ondertekent, moet u altijd goed bepaalde financiële risico’s kennen.

1. Kapitaalrisico

Dit betreft het volatiliteitsrisico van de financiële markten. De waarde van de onderliggende producten die u hebt gekozen voor uw beleggingsverzekering hangt steeds af van de markten. Het financiële risico van dit beleggingstype is altijd ten laste van de verzekeringsnemer. De waarde van het contract kan stijgen of dalen in functie van de volatiliteit van de markten. U kunt de waarde van deze fondsen dagelijks via de pagina Beleggingsfondsen op onze website raadplegen. Het financiële risico wordt volledig gedragen door de nemer, het kapitaal is niet gegarandeerd.

2. Liquiditeitsrisico

Bij uitzonderlijke situaties op de financiële markt is het mogelijk dat de terugbetaling van het kapitaal wordt vertraagd.

3. Risico’s verbonden aan het fondsenbeheer

Elk Tak 23-beleggingsfonds omvat een eigen risico. Alles hangt af van het doel en het beleggingsbeleid, alsook van de onderliggende activa waarin wordt belegd. Ondanks de expertise van de beheerders, brengen de beleggingen niet altijd de verwachte resultaten op.

4. Risico op het faillissement van de verzekeringsmaatschappij

Het beheer van de activa van het fonds van uw verzekeringscontract staat volledig los van de andere activa van de verzekeraar. In het geval van een faillissement van de verzekeringsmaatschappij worden de activa in de eerste plaats voorbehouden voor de uitvoering van de verplichtingen tussen de verzekeringsnemer(s) en/of de rechthebbenden.

Via een combinatie van de verschillende financiële opties kan u beschermen tegen de risico’s die aan de Tak 23 zijn verbonden. Voor meer info, klik op de tab "Risicobeheersing".

Fiscaliteit

 

Documenten:

Algemene Voorwaarden

Neem contact op met uw makelaar voor gepersonaliseerd advies.

Als u geen makelaar heeft, klik dan hier om er één bij u in de buurt te vinden.

Fortune by Athora en Profilife zijn Tak 23-producten. Het financieel risico van de beleggingsfondsen wordt volledig door de verzekeringsnemer gedragen. De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst. De fiscale behandeling wordt toegepast in overeenstemming met de wetgeving die van toepassing is op dit moment en is afhankelijk van de individuele situatie van elke klant. Deze fiscale behandeling kan aan latere veranderingen onderhevig zijn. U vindt meer informatie over de beleggingsfondsen in de beheersreglementen. Aanvullende informatie over de financiële opties vindt u in de algemene voorwaarden en de Essentiële-Informatiedocumenten van de beleggingsverzekering Fortune by Athora.

Raadpleeg voor meer informatie de Essentiële Informatiedocumenten van onze beleggingsverzekeringen Fortune by Athora en Profilife. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw makelaar of via www.athora.com/be.