Specifieke vragen over de brandverzekering

Geen zorgen. In uw Brandverzekering is een Home Assistance inbegrepen. Lijdt u schade? Neem contact op met Europ Assistance en een van onze adviseurs zal u uitleggen wat u moet doen om uw woning te beschermen.

Dat is heel eenvoudig. In geval van schade aan een pand waarvan u de eigenaar bent, is het gebouw verzekerd voor de nieuwwaarde, verminderd met de franchise en op voorwaarde dat in het contract het juiste aantal ruimtes is opgegeven. Huurt u het pand, dan bent u verzekerd voor de reële waarde, verminderd met de franchise.

Laat Athora Belgium, via uw Athora tussenpersoon, per mail of aangetekende brief weten dat u uw woning verkoopt en/of dat u verhuist. Er zal een aanhangsel bij uw contract worden gevoegd waarin staat dat u verzekerd bent voor uw nieuwe woning, ongeacht of u daarvan huurder of eigenaar bent. Afhankelijk van de waarde van het nieuwe pand kan het bedrag van uw premie worden aangepast.

Als uw nieuwe woonplaats zich in België bevindt, stuur ons dan drie maanden voor de vervaldatum van uw verzekeringsovereenkomst een opzeggingsbrief. Vertrekt u naar het buitenland, stuur ons dan het bewijs dat u zich hebt uitgeschreven uit uw gemeente. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar.

Wanneer u een huurder bent, moet u een verzekering hebben die uw burgerlijke aansprakelijkheid als huurder dekt zodat het appartement of het huis dat u huurt, verzekerd is. In sommige gevallen is de BA huurder inbegrepen in de huur die u betaalt. Breng dit zeker ter sprake wanneer u onderhandelt met de eigenaar.

Voor dringende hulp, bel ons op 02/533.79.39. Dit nummer is 24u/24 en 7d/7 bereikbaar.

 • Bij schade door brand, storm, overstroming...:
 1. Stel alles in het werk om verdere schade te vermijden. Sluit bijvoorbeeld de elektriciteit, het gas en het water af, verplaats voorwerpen die niet beschadigd zijn en bescherm ze tegen verdere waterschade, dek het dak af met een zeil om waterinsijpeling te voorkomen, enz...
 2.  Breng uw waardevolle goederen in veiligheid
 3.  Neem gedetailleerde foto’s van de schade
 4. Maak een lijst van de beschadigde voorwerpen.
 5.  Begin op te ruimen en schoon te maken als de woning nog bewoonbaar is.
 6. Vraag prijsoffertes voor de herstellingswerken.
 •  Bij diefstal of poging tot diefstal:
 1. Kijk eerst en vooral of u uw bank- en kredietkaarten nog vindt. Zoniet, neem dan onmiddellijk contact op met Card Stop (070 344 344).
 2. Neem foto’s van de omstandigheden van de diefstal en van de schade. Maak een lijst van ontbrekende voorwerpen.
 3. Blokkeer deuren of ramen als ze niet meer goed sluiten.
 4. Neem binnen de 24 uur contact op met de politie om klacht in te dienen.
 • Geef het ongeval aan

Breng uw makelaar zo snel mogelijk op de hoogte en bezorg hem:

 1. Een gedetailleerde beschrijving van de omstandigheden van het ongeval of de diefstal
 2. De foto’s van de schade
 3. De lijst met beschadigde of ontbrekende voorwerpen
 4. Een kopie van de aankoopfacturen die u in uw bezit hebt
 5. In geval van diefstal, een kopie van het proces-verbaal dat u van de politie hebt ontvangen.
 • Indien nodig kunt u 24u/24 en 7d/7 rekenen op onze ondersteuning die inbegrepen is in uw verzekeringscontract.

Wij sturen u een vakman voor de dringende herstellingen of een slotenmaker bij (poging tot) diefstal.

Als uw woning onbewoonbaar is na een schade, dan wordt die bewaakt, uw inboedel wordt beschermd en er wordt voor opvang voor uw kinderen en zelfs voor uw huisdieren gezorgd. Wij reserveren ook een hotel en brengen u terug naar huis als u in het buitenland verblijft.

Aarzel niet om contact op te nemen met de dienstverlening van Europ Assistance op het nummer 02 533 79 39. Ze zijn 24u op 24 en 7d op 7 bereikbaar