Specifieke vragen over de autoverzekering offerte, afsluiting en opzeg van een autoverzekering

Wij kunnen ons daar pas over uitspreken als we uw dossier hebben bekeken. In geval van registratie bekijken we dossier per dossier of we een verzekeringsovereenkomst toestaan.

Als u een offerte aanvraagt voor een autoverzekering, online of bij uw makelaar , zorgt dat u de volgende gegevens bij de hand hebt: het model van uw voertuig, het bouwjaar en het vermogen. U moet ook kunnen aantonen hoeveel ongevallen u de afgelopen 5 jaar hebt gehad waaraan u schuld hebt, hoe oud u bent en in welk jaar u uw rijbewijs hebt behaald. Hebt u interesse in een (gedeeltelijke) omniumverzekering, dan hebben we ook de cataloguswaarde van uw voertuig, zonder btw en eventuele kortingen, nodig.

U moet enkele eenvoudige stappen doorlopen. Wanneer u een Autoverzekering afsluit, stuurt u aan uw Athora tussenpersoon een kopie van uw identiteitskaart, een kopie van uw rijbewijs en het schadeattest. Dat laatste geeft ons een overzicht van uw schadeverleden. Wanneer u een Brandverzekering afsluit, hoeft u ons geen enkel document te bezorgen.

Er zijn verschillende factoren die het bedrag van de verzekeringspremie voor uw Autoverzekering bepalen: uw leeftijd, de datum waarop u uw rijbewijs hebt gehaald, uw postcode, het vermogen van uw voertuig, het bouwjaar van het voertuig, uw garanties en uw schadeverleden.

Ja, het vermogen van uw voertuig en het bouwjaar zijn twee factoren die een invloed hebben op uw verzekeringspremie. Aarzel niet om contact op te nemen met uw tussenpersoon.

Jazeker. Het tarief dat u zult moeten betalen voor uw eerste autoverzekering hangt af van een aantal factoren. We raden u aan contact op te nemen met uw makelaar. Hebt u nog geen makelaar, dan kunt u hier de dichtstbijzijnde makelaar die met ons werkt, terugvinden.

Nee... en ja. Jonge bestuurders betalen een relatief hoge verzekeringspremie. Maar als de ouders verzekerd zijn bij dezelfde maatschappij kan de jonge bestuurder in aanmerking komen voor een korting. Daarom is het een goed idee om informatie in te winnen bij een Athora Belgium-makelaar. Hij/zij zal een offerte maken voor alle contracten samen: Autoverzekering, Brandverzekering, Familiale. Hier vindt u een overzicht van de makelaars die met ons werken.

Een schadeattest is een overzicht van alle schadegevallen aan uw voertuig in de loop van de afgelopen 5 jaar. De verzekeringsmaatschappijen zijn wettelijk verplicht om zo'n attest af te leveren op het einde van een autoverzekeringsovereenkomst, of wanneer u erom verzoekt. De website www.carattest.be is een beveiligde website waar u sinds 1 april 2013 snel en makkelijk een duplicaat van uw schadeattest kunt downloaden.

U kunt gewoon aan uw makelaar of aan de verzekeringsmaatschappij een schadeattest vragen. Voor contracten die zijn afgesloten na 1 april 2013 kunt u ook op de website van CARATTEST terecht.

Ja, als u niet bereid bent de extra premie te betalen omdat een deel van uw schadeattest ontbreekt, hebt u het recht de verzekeringsovereenkomst dat u bij ons hebt afgesloten op te zeggen. Het volstaat om ons een bewijs te leveren dat u daadwerkelijk bij een andere maatschappij verzekerd bent. Wij beëindigen dan het contract op de datum dat u uw nieuwe contract hebt getekend. Belangrijk: de opzegging moet ons bereiken binnen de 30 dagen vanaf het ogenblik dat u in kennis bent gesteld van de extra premie.

Contacteer uw tussenpersoon, die graag het nodige doet voor de inschrijving van uw voertuig.

Uw groene kaart wordt u automatisch met de post toegestuurd zodra we de betaling van de eerste premie voor uw Autoverzekering hebben ontvangen. Veilige reis!

Ja, als u zich op de openbare weg wilt begeven, moet u uw groene kaart bij zich hebben. Dat is namelijk het bewijs dat uw auto is verzekerd. De verzekeringsmaatschappij stuurt dit verzekeringsbewijs op zodra uw verzekeringspremie is betaald. De groene kaart bevat de volgende informatie:

 • de maatschappij waarbij het voertuig verzekerd is,
 • de landen waarin de verzekering geldig is,
 • de periode dat het voertuig verzekerd is.

Als u betrokken bent in een ongeval, hebt u uw groene kaart nodig om het aanrijdingsformulier in te vullen. U moet dit document altijd aan boord van uw voertuig hebben. Vergeet het niet!

Dat is heel eenvoudig. Als u van voertuig verandert, dan raden we u aan om contact op te nemen met uw makelaar.

Ja hoor, bij Athora Belgium kunt u meerdere voertuigen verzekeren op uw naam. U kunt natuurlijk maar één voertuig tegelijk besturen. Daarom moet u de namen en contactgegevens opgeven van de bestuurders die met de bijkomende voertuigen zullen rijden.

Als u uw nummerplaat hebt laten schrappen nadat u uw voertuig hebt verkocht, mag u niet vergeten een kopie van het schrappingsattest aan uw tussenpersoon te bezorgen zodat de verzekeringsgaranties kunnen worden stopgezet. Zo weet u zeker dat u met alles in orde bent.

Jazeker! Als uw hoofdvoertuig al verzekerd is bij Athora Belgium geniet u bovendien een korting op de premie voor de BA van uw motor. Is uw hoofdvoertuig bij een andere verzekeringsmaatschappij verzekerd? Neem dan contact op met een Athora Belgium-partner. Op deze link vindt u de makelaars die met Athora Belgium werken. Denk erom dat u in dat geval geen korting geniet op de premie van de BA voor uw motor.

Ja, hoor. Als u voor uw hoofdvoertuig een Autoverzekering hebt bij Athora Belgium, kunnen we een tweede voertuig toevoegen aan uw polis zodat ook uw oldtimer verzekerd is. Als u nog geen autoverzekering bij Athora Belgium hebt en u uitsluitend uw oldtimer wilt verzekeren, dan raden we u aan contact op te nemen met een makelaar waarmee we samenwerken.

Ja, hoor. U kunt bij Athora Belgium een verzekering afsluiten voor een vrachtwagen. Neem daarvoor rechtstreeks contact op met een makelaar die verzekeringen van Athora Belgium aanbiedt.

Dat is heel eenvoudig. Als u uw verzekeringsovereenkomst wilt opzeggen omdat u uw voertuig hebt verkocht, neem dan contact op met uw Athora Belgium-tussenpersoon.

Vragen over ongevallen en autoschade

TER PLAATSE

 • Breng uzelf en andere personen die bij het ongeval betrokken zijn in veiligheid en doe een veiligheidshesje aan.
 • Duid de plaats van het ongeval aan met een gevarendriehoek en zet uw 4 richtingaanwijzers aan.
 • Zijn er gewonden? Bel naar de politie via het nummer 101 of 112.
 • Vul altijd het aanrijdingsformulier in samen met de tegenpartij, zelfs als de politie ter plaatse komt. Onderteken allebei het formulier: 
 1. Beschrijf op het aanrijdingsformulier enkel de feiten en in welke omstandigheden het ongeval gebeurd is. Verklaar nooit dat u verantwoordelijk  bent voor het ongeval. 
 2. Gaat u niet akkoord met de versie of de schets van de tegenpartij? Noteer dat dan onmiddellijk en duidelijk bij de opmerkingen op de voorzijde van het aanrijdingsformulier. Teken nooit zonder opmerkingen indien u niet akkoord gaat.
 3. Noteer altijd de gegevens van één of meerdere getuigen, zelfs wanneer u zeker bent dat u niet verantwoordelijk bent voor het ongeval.
 • Neem altijd foto’s van de omstandigheden van het ongeval en van de schade. Gebruik hiervoor gerust het fototoestel op uw gsm.
 •  Uw voertuig rijdt niet meer na het ongeval? Bel ons op 02/533.79.39. Dit nummer is 24u/24 en 7d/7 bereikbaar.

TERUG THUIS

 •  Controleer of de nummers van het contract, van de groene kaart en van het rijbewijs goed ingevuld zijn op de voorzijde van het aanrijdingsformulier.
 • Vul de achterzijde van uw aanrijdingsformulier zorgvuldig in en vermeld ook:
 1. Het BTW-statuut van de eigenaar van de auto
 2. de naam en het adres van uw hersteller. Kies één van onze erkende herstellers
 3. uw bankrekeningnummer voor de vergoeding van het schadegeval
 4. in geval van een gedekt schadegeval en een terugbetaling in uw voordeel, kunt u er ook voor kiezen om ons de herstelkosten rechtstreeks aan uw garage te laten betalen.
 • Bezorg uw aanrijdingsformulier of ongevalsaangifte aan uw makelaar. Hij volgt uw dossier verder op.
 • Indien u een omniumverzekering hebt en/of niet verantwoordelijk bent voor het ongeval, wordt een expert aangesteld bij de door u gekozen erkende hersteller.

UW MOBILITEIT IS VERZEKERD

Hebt u een ongeval gehad en rijdt uw auto niet meer? Het maakt niet uit of u het ongeval hebt veroorzaakt of niet. Wij garanderen uw mobiliteit:

 • Als u niet meer verder kan rijden na een ongeval kunt u op ons rekenen: wij takelen uw auto naar een erkende garage het dichtst bij u in de buurt.
 • Wij stellen u ook een vervangwagen ter beschikking:
 1. Gedurende maximum 10 dagen
 2. Gedurende 15 dagen, wanneer de auto niet meer te herstellen is (of 30 dagen bij diefstal).

Deze dienstverlening wordt aangeboden door Europ Assistance. Eén enkel telefoonnummer : 02/533 79 39, 24u/24 en 7d/7 beschikbaar.

EEN GROOT NETWERK ERKENDE PARTNERS VOERT DE HERSTELLINGEN UIT AAN UW AUTO.

Voor elk schadegeval (behalve glasbreuk) kunt u een beroep doen op ons netwerk van erkende garages om uw auto te laten herstellen.

Vind hier (erkende-herstellers) de erkende garage het dichtst bij u in de buurt. Indien u uw auto laat herstellen door een erkende Athora-garage, geniet u van de volgende voordelen:

 • U krijgt een vervangwagen ter beschikking tijdens de duur van de herstellingen of 15 dagen indien uw auto niet meer te herstellen is.
 • Een kwaliteitsvolle herstelling met een garantie van minimum 1 jaar.
 • Bent u omnium verzekerd of raakte u betrokken bij een ongeval dat u niet hebt veroorzaakt? Wij betalen de herstelkosten rechtstreeks aan de hersteller.

BIJ GLASBREUK KUNT U OOK EEN BEROEP DOEN OP ONZE PARTNERS

 •  Bij Gedeeltelijke en Volledige Omnium
 1. Carglass
 2.  AutoGlasClinic
 3. Vancia Car Lease
 4. Weber

Als u op hen een beroep doet, betaalt u geen franchise.

Vind hier de erkende partner het dichtst bij u in de buurt.

 •  Optionele waarborg Glasbreuk aanvullend op een dekking BA Ato
 1. Carglass

Wij komen enkel tussen in herstellingen die uitgevoerd zijn in het Carglass-netwerk.

Wat zijn uw voordelen?

 • U hoeft geen ongevalsaangifte te doen bij ons
 •  Er is geen expertise vooraf
 • Onmiddellijke herstelling of vervanging (24u op 24 dienstverlening), eventueel bij u thuis
 •  Wij betalen rechtstreeks aan onze partners.

Hebt u een Autoverzekering, dan zullen wij u vragen het franchisebedrag te betalen bij schadegevallen waarvoor u verantwoordelijk bent, bij schadegevallen zonder tegenpartij, maar ook in geval van vandalisme of vluchtmisdrijf. Als we tijdens de procedure de identiteit kunnen achterhalen van de tegenpartij die verantwoordelijk is voor het schadegeval beschikt u uiteraard over de mogelijkheid om het reeds betaalde franchisebedrag te recupereren. Als u geen schuld hebt aan het schadegeval betaalt u geen franchise.

Er kunnen zich twee situaties voordoen:

 • u bent gedekt door een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA). U kunt gedurende 10 dagen (15 dagen als de auto niet meer te herstellen is) gebruikmaken van een vervangwagen als u een beroep hebt gedaan op de pechverhelpingsdienst van Europ Assistance en als uw eigen wagen gedurende meer dan 24 uur vanaf het ogenblik van het ongeval niet beschikbaar is.
 • u bent gedekt door een gedeeltelijke of volledige omniumverzekering. Als u uw auto naar een erkende garage brengt of laat brengen, beschikt u gedurende de hele periode van de herstelling over een vervangwagen, vanaf het ogenblik dat uw auto bij die garage is achtergelaten. Heeft de garage geen vervangwagen beschikbaar, dan zal Europ Assistance er u een lenen gedurende 10 dagen (15 dagen als de auto niet meer te herstellen is), in afwachting dat er in uw erkende garage een vervangwagen vrijkomt.

Deze dienstverlening wordt aangeboden door Europ Assistance. Bel naar 02/533.79.39 (24u op 24 en 7d/7 bereikbaar).

Kortom, uw mobiliteit is op elk moment gegarandeerd, zelfs als u het ongeval hebt veroorzaakt.

Maak u geen zorgen. Na een ongeval waarbij een ander voertuig betrokken is, moet u een aanrijdingsformulier invullen. Als de partijen niet akkoord gaan over wie schuld treft, zal een expert de schade bekijken en een beslissing nemen. U wordt via uw makelaar of uw schadedossierbeheerder op de hoogte gebracht van zijn beslissing.

Daar kunnen we geen vaste termijn op plakken. Na een schadegeval zal de schadedossierbeheerder van uw verzekeringsmaatschappij contact opnemen met een expert met de vraag om een expertise uit te voeren. Er wordt een afspraak vastgelegd tussen de expert en de verzekerde of de garagehouder. De termijn verschilt dus van geval tot geval. Enkele toelichtingen: wanneer zich een ongeval heeft voorgedaan waarbij twee gemotoriseerde voertuigen zijn betrokken en de twee partijen hebben een aanrijdingsformulier ingevuld waarop ze aangeven dat ze akkoord gaan over de toedracht van de feiten, en de twee partijen hebben een BA-verzekering, dan gebeurt de expertise door de garagehouder indien die erkend is. Is aan deze voorwaarden niet voldaan, dan zal de maatschappij een expert mandateren zodra de schadedossierbeheerder een dossier heeft opgestart. Voor (gedeeltelijke) omniumgaranties wordt automatisch een verzoek gestuurd naar de expert, die doorgaans binnen de 48 uur langskomt ; u kunt ook telefonisch een afspraak vastleggen met hem.

Ja, als u een aanrijdingsformulier hebt ingevuld samen met een andere partij, bent u verplicht het schadegeval aan te geven bij uw verzekeringsmaatschappij. Als u een ongeval veroorzaakt waarbij geen andere partij betrokken is, kunt u kiezen of u het schadegeval al dan niet aangeeft.

Als u een ongeval hebt gehad en het staat vast dat u geen schuld treft, dan vervalt de franchise. U moet die enkel betalen als u niet kunt bewijzen dat u geen schuld treft. Hebt u een omniumverzekering afgesloten, dan maakt het niet uit wie verantwoordelijk is voor het schadegeval. Wij betalen de factuur voor de herstelling rechtstreeks aan de erkende garagehouder. U vindt hier van alle erkende herstellers. Ter herinnering, de franchise is een bedrag dat niet wordt terugbetaald door de verzekeraar en dat u bijgevolg zelf moet betalen als u betrokken bent bij een schadegeval waarvoor u verantwoordelijk bent of als de schuldige partij onbekend is.

Dat is heel eenvoudig. Als u een ongeval hebt gehad met uw wagen, moet u uw voertuig zo snel mogelijk naar een erkende garage brengen nadat u het schadegeval eerst hebt gemeld aan uw Athora-tussenpersoon.

Dit is wat u moet doen: als u betrokken bent bij een auto-ongeval met vluchtmisdrijf, ga dan zo snel mogelijk naar het dichtstbijzijnde politiekantoor om aangifte te doen van het ongeval en de schade te laten vaststellen. Daarna geeft u de schade aan bij uw Athora-tussenpersoon.

Als er geen aanrijdingsformulier is ingevuld moet u het schadegeval zonder uitzondering binnen de 24 uur aangeven aan uw verzekeringsmaatschappij. Bezorg hen alle informatie waarover u beschikt, ook het proces-verbaal van de politie. Dat is belangrijk voor een correct verloop van de procedure.

Als u uw wagen na een schadegeval niet laat herstellen bij een erkende garagehouder, moet u zelf bemiddelen tussen de garage en de maatschappij. Dat kan de procedure om uw kosten terugbetaald te krijgen vertragen. Wij raden u dat bijgevolg af. Er zijn trouwens verschillende voordelen verbonden aan een erkende hersteller: u kunt over een vervangwagen beschikken tijdens de duur van de herstelling, de reparaties worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst, en u geniet minstens 1 jaar garantie op de herstelling.

Het antwoord op die vraag is niet eenvoudig en vergt een extra woordje uitleg. Voor autoverzekeringen geldt een zogenaamde toenameregeling. Dat wil zeggen dat we werken met graden en de graad waartoe u behoort, bepaalt hoeveel uw premie bedraagt. De graden gaan van 22 (het duurste tarief) tot graad -2 (het goedkoopste tarief).Hebt u een ongeval gehad waaraan u geen schuld hebt? Dan blijft uw bonus-malus gelijk. Hebt u een ongeval gehad waaraan u schuld hebt? Dan stijgt uw bonus-malus 4 graden. Als u uw rijbewijs al 13 jaar hebt zonder ongeval tijdens de laatste 5 jaar dan belonen wij uw voorzichtige rijgedrag. Als u dan toch eens een ongeval zou hebben waarvoor u verantwoordelijk bent, stijgt uw bonus-malus niet.

Dat is heel eenvoudig. Zelfs als de tegenpartij weigert zijn schuld te erkennen, stuurt u ons uw verklaring met uw versie van de feiten. Het zijn de verzekeringsmaatschappijen die onder elkaar zullen uitmaken welke partij verantwoordelijk is.

Helaas wel. Wanneer u uw voertuig verzekert, staat op de verzekeringsovereenkomst de naam van de hoofdbestuurder vermeld. Het is zijn bonus-malus die omhoog zal gaan wanneer dat voertuig betrokken is bij een ongeval. Leen uw voertuig daarom niet zomaar aan eender wie uit.

Ja, als Europ Assistance u heeft geholpen na een ongeval, dan betaalt de verzekeringsmaatschappij uw kosten terug. Daarover hoeft u zich zeker geen zorgen te maken. Als een andere pechverhelpingsdienst ter plaatse is gekomen, stuur de factuur daarvan naar Athora Belgium.

Nee, helaas niet. Als de politie na een ongeval een proces-verbaal heeft opgesteld en de verzekeringsmaatschappij heeft een schadedossier geopend, dan zal de afhandeling van dat dossier een stuk efficiënter verlopen als we over dat proces-verbaal beschikken. Stuur het ons meteen op zodra u het hebt ontvangen.