Over spaar- en beleggingsverzekeringen

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) en een Individuele Pensioentoezegging (IPT) zijn twee pensioenspaarverzekeringen voor zelfstandigen. We zetten de kenmerken van beide oplossingen even naast elkaar.

VAPZ

 • De premies voor een VAPZ worden meestal betaald door de zelfstandige zelf, niet door zijn vennootschap (al kan dat wel).
 • Als u een VAPZ afsluit, dan betaalt u minder belastingen én minder sociale bijdragen.
 • U kunt kiezen tussen een gewoon of een sociaal VAPZ:
  • Bij een gewoon VAPZ bouwt u een aanvullend pensioenkapitaal op.
  • Bij een sociaal VAPZ geniet u aanvullend waarborgen, zoals een overlijdensdekking of een waarborg Arbeidsongeschiktheid.
 • De maximale premie die u mag storten, hangt af van uw belastbaar inkomen. Er wordt een verschil gemaakt naargelang u kiest voor een gewoon VAPZ of een sociaal VAPZ:
  • Voor een gewoon VAPZ mag u maximaal 8,17% van uw netto belastbaar inkomen storten, met een absoluut maximum van 3.859,40 euro (bedrag voor 2023).
  • Voor een sociaal VAPZ is dit respectievelijk 9,40% van uw netto belastbaar inkomen, met als absoluut plafond 4.440,43 euro (bedrag voor 2023).

IPT

 • Een Individuele Pensioentoezegging (IPT) kan enkel afgesloten worden door een vennootschap, met uzelf als ondernemer (bedrijfsleider) als begunstigde.
 • De vennootschap kan de premies aftrekken als beroepskost (als de 80%-regel vervuld is).
 • Ook als de vennootschap failliet zou gaan, blijft het opgebouwde kapitaal beschermd tegen schuldeisers.
 • Een storting in een IPT levert u op het einde van de rit netto veel meer op dan een verhoging van uw loon.