Aanvullend pensioen als zelfstandige die zijn activiteit uitvoert als natuurlijke persoon

Bouw uw pensioenkapitaal op als zelfstandige.
Via een VAPZ kunt u uw fiscaal voordeel maximaliseren en bijkomende waarborgen onderschrijven tegen arbeidsongeschiktheid of overlijden, die zowel uzelf als bedrijfsleider maar ook uw gezin beschermen.

Kies voor een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Afbeelding
USP Check icon

Aftrekbaarheid

van de gestorte premies als beroepskost

Afbeelding
USP Check icon

Vermindering

van de sociale bijdragen

Afbeelding
USP Check icon

Gewaarborgde intrestvoet

met eventuele winstdeelnames

pension

Het VAPZ Selflife Protection & Pension

  • Gewaarborgde intrestvoet en eventuele winstdeelnames.
  • U spaart als zelfstandige via een levensverzekering en trekt de bijdragen af als beroepskost.
  • Uw belastbaar inkomen verlaagt door de gestorte bijdragen, waardoor u ook minder sociale bijdragen betaalt.
  • U ontvangt het kapitaal bij uw wettelijk pensioen.
  • Mogelijkheid om bijkomende waarborgen Overlijden/Arbeidsongeschiktheid te onderschrijven.
  • Cumuleerbaar met andere verzekeringen voor een aanvullend pensioen, zoals de IPT, pensioensparen en langetermijnsparen.

Meer informatie »