Self Life Dynamico Langetermijnsparen van Athora

 

assurance-vie-Self-Life-Dynamico-Epargne-Pension-long-terme

De verzekering Self Life Dynamico Langetermijnsparen is een Tak 21-levensverzekering aangeboden door Athora Belgium, verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht.

 

 

Wat is Self Life Dynamico Langetermijnsparen?

De levensverzekering Self Life Dynamico Langetermijnsparen is een spaarformule op lange termijn die voorrang geeft aan het behoud van uw spaargeld. Deze oplossing biedt u een jaarlijks gewaarborgde intrestvoet en een mogelijke bijkomende bonus (winstdeelname). Uw premies zijn bovendien fiscaal aftrekbaar, de overheid betaalt u dus 30% van uw investering terug.

Waarom sparen met Self Life Dynamico Langetermijnsparen?

1. Sparen in veiligheid

De formule Self Life Dynamico Langetermijnsparen garandeert u zekerheid voor uw spaargeld. Ze is niet beursgenoteerd en dus niet onderhevig aan waardeschommelingen. U bent er ook zeker van dat u uw spaargeld op de vervaldag kunt recupereren (na aftrek van eventuele kosten en taksen). Self Life Dynamico Langetermijnsparen laat u dus toe om op uw beide oren te slapen.

2. Sparen met het oog op een mooi rendement

U geniet een gewaarborgde intrestvoet en ook eventuele bijkomende winstdeelnames zijn mogelijk.

3. Fiscaal voordeel

Voor het inkomstenjaar 2022 kunt u een fiscaal voordeel genieten van 30% op de gestorte premies (met een maximum van € 2.350). U recupereert dus maximaal € 717.

4. Bescherming van u en uw naasten

U kunt kiezen voor verschillende overlijdensdekkingen om er zeker van te zijn dat uw naasten in geval van een overlijden niet in de kou blijven staan. U kunt uzelf tevens financiële zorgen besparen bij een ongeval of invaliditeit, door ervoor te zorgen dat u een bijkomend kapitaal ontvangt of doordat de verzekeraar de premies verder blijft storten.

Wat zijn de kenmerken van Self Life Dynamico Langetermijnsparen?

1. Premies

Regelmatige stortingen vanaf € 37,50 per maand (min. € 450 per jaar). Bijkomende vrije stortingen zijn mogelijk tot € 2.000 per jaar.

2. Duur van het contract

De duur van het contract Self Life Dynamico Langetermijnsparen is vrij, maar moet minstens 5 jaar bedragen. Het contract eindigt bij een totale afkoop of bij het overlijden van de verzekerde.

3.Rendement

  • De gewaarborgde intrestvoet van Self Life Dynamico Langetermijnsparen bedraagt 0,01 % op de uitgevoerde stortingen.
  • Een eventuele winstdeelname kan toegekend worden als de stortingen uitgevoerd tijdens het jaar minstens gelijk zijn aan € 450 of als het op 31 december van dat jaar opgebouwde spaartegoed minstens € 12.500 bedraagt.

4. Instapkosten

De instapkosten hangen af van het opgebouwde spaarbedrag en de stortingen, en variëren tussen 1% en 5%.

5. Uitstapkosten

De uitstapkosten bij volledige of niet-geplande gedeeltelijke afkoop zijn degressief in de loop van de 5 eerste jaren (5% - 4% - 3% - 2% - 1% van de reserve). Vanaf het 6e jaar en tot de 60ste verjaardag van de verzekerde bedragen ze 1% van de reserve. In geval van gehele opname bedragen de kosten minimaal € 75 (geïndexeerd, basis=1988). Details over deze kosten vindt u terug in de Financiële Infofiche.

6. Fiscaliteit

  • Een premietaks van 2% is van toepassing op elke storting.
  • U geniet een fiscaal voordeel van 30% op de premies: in 2022 kunt u, afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw beroepsinkomsten, tot € 2.350 storten in uw contract.
  • Op uw 60ste verjaardag (of 10de verjaardag van het contract als u 55 jaar of ouder was bij het afsluiten ervan) wordt een anticipatieve taks van 10% geheven op het spaartegoed (uitgezonderd de winstdeelnames). Deze taks is bevrijdend: u moet het kapitaal dus niet meer opnemen in uw aangifte bij de vervaldag van het contract, terwijl u toch nog belastingvoordeel geniet op de premies die u na uw 60ste stort.
  • Opgelet, in bepaalde omstandigheden kan een afkoop die plaatsvindt vóór het inhouden van de anticipatieve taks leiden tot een belasting van 33%.

7. Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op Self Life Dynamico Langetermijnsparen.

Documenten

Essentiële-Informatiedocument van Self Life Dynamico

Financiële Infofiche van Self Life Dynamico Langetermijnsparen

Algemene Voorwaarden

Informatiefiche omtrent duurzaamheid

Hoe deze verzekering afsluiten ?

Uw makelaar is uw beste adviseur. Neem contact op met uw makelaar voor gepersonaliseerd advies. Hebt u geen makelaar, klik dan hier om er één bij u in de buurt te vinden.

Klachten

Bent u niet tevreden over onze diensten, dan kunt u een klacht indienen.

Schriftelijk: Athora Belgium – Dienst Beheer Klachten – Marsveldstraat 23, 1050 Brussel
Per e-mail : klachten.be@athora.com
Via telefoon: 02/ 403 81 56
Via fax: 02/ 403 86 53

In overeenstemming met de regelgeving verbindt Athora Belgium zich ertoe om gebruik te maken van een buitengerechtelijke geschillenregeling. Dit is volledig gratis. Mocht u ondanks alles ontevreden zijn met het antwoord van de beheerder van uw dossier of van onze klachtendienst, dan kunt u contact opnemen met:

De Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel.

Fax : 02/ 547 59 75
E-mail : info@ombudsman.as
Site internet : www.ombudsman.as/nl