Athora Belgium werd tweemaal bekroond tijdens de uitreiking van de Decavi-levensverzekeringstrofeeën 2023

 

Op dinsdagavond 24 oktober 2023 vond de 24ste uitreiking van de Decavi-levensverzekeringstrofeeën plaats. Daarbij kreeg Athora Belgium de trofee voor het beste fonds in Tak 23 Low Risk en de trofee voor het beste fonds in Tak 23 Medium Risk.

In de categorie Tak 23 Low Risk ging de prijs naar het fonds Athora Lazard Patrimoine Opportunities SRI.

Athora Lazard Patrimoine Opportunities SRI

Het bekroonde Athora Lazard Patrimoine Opportunities SRI-fonds is een flexibel internationaal fonds met reactief beheer om rendement te genereren in hoofdzaak op de aandelen- en obligatiemarkten.

Het fonds richt zich naar alle beleggers die op zoek zijn naar een dynamisch internationaal gediversifieerd beheer met een gematigd risiconiveau. Het maakt blootstelling aan de aandelen-, obligatie- en deviezenmarkten mogelijk met een hoge mate van flexibiliteit afgestemd op de marktkansen die we identificeren.
De beleggingshorizon is minimaal 5 jaar.

Raadpleeg de factsheet van het fonds »

In de categorie Tak 23 Medium Risk werd het fonds Athora Universal Invest High bekroond met de trofee voor beste fonds.

Athora Universal Invest High

Het Athora Universal Invest High-fonds richt zich naar beleggers met een beleggingshorizon van meer dan 10 jaar die op zoek zijn naar een gediversifieerde, wereldwijde spreiding binnen een robuuste investeringsstrategie.

Het fonds kent een strategische allocatie van 80% aandelen en 20% obligaties en is wereldwijd over verschillende sectoren heen gespreid. Het beheer geeft de voorkeur aan thema’s die de toekomst vorm zullen geven, bijvoorbeeld technologische innovatie, energietransitie en vergrijzing

Raadpleeg de factsheet van het fonds »

Beide fondsen zijn beschikbaar binnen de Athora beleggingsverzekeringen.

Athora Belgium biedt beleggers toegang tot kwalitatieve fondsen van gerenommeerde beheerders binnen haar tak 23-beleggingsverzekeringen.

Het gamma beleggingsverzekeringen van Athora biedt dus toegang tot een beleggingsportefeuille en dit vanaf € 37,5 per maand. Beleggers die € 10.000 of meer wensen te investeren in een tak 23 beleggingsverzekering van Athora kunnen hun risico beperken door gebruik te maken van de kostenloze financiële opties. Alle niet-fiscale formules zijn beschikbaar met 2 verzekeringnemers en 2 verzekerden.

Neem contact op met uw makelaar. Samen bepaalt u uw beleggingsprofiel en uw makelaar zal u een beleggingsverzekering voorstellen die het best met uw profiel en uw behoeften overeenstemmen.

Het rendement van investeringen in beleggingsverzekeringen is niet gegarandeerd. Het financiële risico van de beleggingsverzekeringen wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer.