Athora Belgium werd tweemaal bekroond tijdens de uitreiking van de Decavi-levensverzekeringstrofeeën 2022.

 

Op woensdagavond 26 oktober 2022 vond de 23ste uitreiking van de Decavi-levensverzekeringstrofeeën plaats. Daarbij kreeg Athora Belgium de trofee voor het beste fonds in Tak 23 Low Risk en de trofee voor het beste fonds in Tak 23 Medium Risk.

In de categorie Tak 23 Low Risk ging de prijs naar het fonds Athora Carmignac Patrimoine Europe.

Logo Carmignac

Het bekroonde Athora Carmignac Patrimoine Europe-fonds biedt beleggers een oplossing met gematigd risico in het licht van een voortdurend veranderende Europese marktomgeving. Dit fonds is gebaseerd op een flexibele, actieve en lange termijn benadering met focus op risicobeheer. De strategie heeft ook tot doel een positieve bijdrage te leveren aan het milieu en de samenleving door zijn ecologische voetafdruk te verkleinen.

Raadpleeg de factsheet van het fonds »

In de categorie Tak 23 Medium Risk werd het fonds Athora FFG Global Flexible Sustainable bekroond.

Logo Funds for good

Het Athora FFG Global Flexible Sustainable-fonds biedt beleggers toegang tot een duurzame beleggingsportefeuille die beantwoordt aan strenge ethische criteria, waardoor een concreet en lokaal maatschappelijk project kan worden ontwikkeld waaraan zij kunnen deelnemen, zonder inkomensverlies. Het beleid van het fonds bepaalt echter dat controversiële bedrijven (wapens, tabak…) worden uitgesloten. Het beleid geeft ook de voorkeur aan bedrijven die minder vervuilend zijn en meer respect hebben voor het beheer van hun werknemers.
Dit fonds werd al in dezelfde categorie bekroond bij de 2020-editie van de Decavi-verzekeringstrofeeën.

Raadpleeg de factsheet van het fonds »

Beide fondsen zijn beschikbaar binnen de Athora beleggingsverzekeringen.

Athora Belgium biedt beleggers toegang tot kwalitatieve fondsen van gerenommeerde beheerders binnen haar tak 23-beleggingsverzekeringen.

Het gamma beleggingsverzekeringen van Athora biedt dus toegang tot een beleggingsportefeuille en dit vanaf € 37,5 per maand. Beleggers die € 10.000 of meer wensen te investeren in een tak 23 beleggingsverzekering van Athora kunnen hun risico beperken door gebruik te maken van de kostenloze financiële opties. Alle niet-fiscale formules zijn beschikbaar met 2 verzekeringnemers en 2 verzekerden. Met deze formule won Athora Belgium een Decavi-levensverzekeringstrofee voor beste innovatie in 2020.

Neem contact op met uw makelaar. Samen bepaalt u uw beleggingsprofiel en uw makelaar zal u een beleggingsverzekering voorstellen die het best met uw profiel en uw behoeften overeenstemmen.

Het rendement van investeringen in beleggingsverzekeringen is niet gegarandeerd. Het financiële risico van de beleggingsverzekeringen wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer.