Athora Belgium sleept de Decavi trofee Innovatie Particulieren 2020 in de wacht

De prijs betreft de niet-fiscale formules met regelmatige premies en met 2 verzekeringnemers en 2 verzekerden.

De niet-fiscale formules van tak 21 (spaarverzekering met gewaarborgd rendement en eventuele winstdeelname) en van tak 23 (beleggingsverzekering gelinkt aan een of meerdere beleggingsfondsen) kunnen voortaan, naast de gewone formules met één verzekeringnemer en één verzekerde, ook onderschreven worden met 2 verzekeringnemers en 2 verzekerden.

Deze mogelijkheid vervolledigt het bestaande aanbod. De optie 2 verzekeringnemers en 2 verzekerden bestond al voor onze niet-fiscale tak 21 en tak 23 verzekeringen met eenmalige premies.

Het idee om de optie toe te voegen in onze formules met regelmatige premies ontstond door co-creatie met onze makelaars. We luisteren actief naar hen; zij kennen de behoeften van hun klanten immers het beste.

Athora Belgium is de enige maatschappij op de markt die deze mogelijkheid biedt zowel voor eenmalige premies als voor regelmatige premies.

Wat zijn de voordelen van de optie 2 verzekeringnemers en 2 verzekerden?

De continuïteit van de spaar- of beleggingsverzekering is het belangrijkste voordeel: als één van de verzekeringnemers overlijdt, stopt de spaar-of beleggingsverzekering niet. Het contract en alle rechten wordt automatisch overgedragen aan de overlevende medeverzekeringsnemer. M.a.w. hij of zij kan dus alleen verder blijven beleggen of sparen.

De instapkosten of taksen zijn niet opnieuw verschuldigd. In het geval van een beleggingsverzekering met 2 verzekeringnemers en 2 verzekerden stopt het contract niet wanneer een van beiden komt te overlijden. Zo worden taksen en kosten verbonden aan een nieuw contract vermeden.

De optie 2 verzekeringnemers en 2 verzekerden is ook interessant voor verschillende samenlevingsvormen : de twee verzekeringnemers moeten niet gehuwd zijn of wettelijk samenwonend. Dit type verzekering kan ook onderschreven worden door vader en zoon, grootouder en kleinkind , koppels van hetzelfde geslacht…

De verzekeringnemers beschermen zich door samen te sparen of te beleggen: ze zijn zeker dat de rechten in geval van overlijden automatisch worden overgedragen aan de overlevende medeverzekeringnemer.

Wat is de prijs?

Een spaar- of beleggingsverzekering met 2 verzekeringnemers en 2 verzekerden kan al afgesloten worden vanaf 37,5 EUR/maand.

U vindt meer informatie op onze pagina’s sparen of beleggen of bij uw makelaar.