Over spaar- en beleggingsverzekeringen

Tak 21 en tak 23 zijn vaak gebruikte termen als het over levensverzekeringen gaat. Het gaat dan ook over twee verschillende types van levensverzekeringscontracten. Maar wat betekenen ze precies?

Tak 21

• Een tak 21-verzekering biedt kapitaalsgarantie en/of een gewaarborgde intrestvoet. Die wordt eventueel aangevuld met een winstdeelname (als de resultaten van de maatschappij goed zijn).

• Een financieel risico loopt u hierbij niet. Zelfs als de verzekeraar failliet zou gaan, bent u beschermd tot € 100.000 per persoon. Daartegenover staat dat de rendementen in tak 21 niet zo hoog liggen.

• Een tak 21-verzekering in het kader van het pensioensparen of langetermijnsparen kan u een fiscaal voordeel opleveren.

• Als u uw contract langer dan 8 jaar onaangeroerd laat of u een overlijdensdekking van 130% van het geïnvesteerde bedrag onderschrijft, dan betaalt u geen roerende voorheffing op het rendement.

• Bij een tak 21-product betaalt u een premietaks van 2%, tenzij bij pensioenspaarcontracten.

Tak 23

Bij een tak 23-verzekering belegt u onrechtstreeks in beleggingsfondsen. De prestaties van die fondsen bepalen dus ook uw rendement. Het betekent ook dat u zelf het beleggingsrisico draagt.

Fiscaal voordeel is ook hier mogelijk in het pensioen- en langetermijnsparen.

In tak 23 betaalt u steeds een premietaks van 2% (behalve bij pensioensparen), maar geen roerende voorheffing.