Anderen

Pensioensparen en langetermijnsparen zijn beide fiscaal voordelige oplossingen om een aanvullend pensioen op te bouwen. Ze staan open voor zowel particulieren als zelfstandigen. Tussen beide formules zijn er een aantal gelijkenissen en verschillen. We zetten de belangrijkste voor u op een rijtje:

Pensioensparen

 • U kunt kiezen tussen tak 21 (met een kapitaalsgarantie en/of een gewaarborgd rendement) of tak 23 (waarbij het rendement afhangt van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen).
 • In 2021 kunt u kiezen tussen twee stelsels:
  • U stort maximaal 990 euro aan premies, waarop u 30% belastingvoordeel geniet.
  • U stort maximaal 1.270 euro aan premies, met een fiscaal voordeel van 25%.
 • Het fiscale voordeel is afhankelijk van een aantal voorwaarden:
  • U bent inwoner van de Europese Economische Ruimte.
  • U bent minstens 18 jaar en minder dan 65 jaar oud op het moment dat je het contract afsluit;
  • U bent zelf de begunstigde van het contract bij leven.
  • De begunstigden bij overlijden zijn je echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of bloedverwanten tot de tweede graad.
  • U bent onderworpen aan de Belgische personenbelasting;
  • Het contract loopt minstens 10 jaar.
 • U kunt kiezen voor een eenmalige storting per jaar of voor regelmatige stortingen.

Langetermijnsparen

 • U kunt ook hier kiezen tussen tak 21 (met een kapitaalsgarantie en/of een gewaarborgd rendement) of tak 23 (waarbij het rendement afhangt van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen).
 • De maximumpremie die u fiscaal voordelig kunt storten hangt af van uw belastbare inkomsten. Het absolute maximum bedraagt voor 2021 2.350 euro. Het belastingvoordeel bedraagt 30%.
 • Het fiscale voordeel is afhankelijk van een aantal voorwaarden:
  • U bent inwoner van België of van een ander land van de Europese Economische Ruimte (EER).
  • U bent minstens 18 jaar en minder dan 65 jaar oud op het moment dat u het contract afsluit;
  • U bent zelf de begunstigde van het contract bij leven.
  • De begunstigden bij overlijden zijn uw erfgenamen (uw echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of bloedverwanten tot de tweede graad).
  • U bent onderworpen aan de Belgische personenbelasting;
  • Het contract loopt minstens 10 jaar.
 • U kunt kiezen voor een eenmalige storting per jaar of voor regelmatige stortingen.