U wilt sparen in tak 21

  • Een tak 21-verzekering biedt kapitaalsgarantie en/of een gewaarborgde intrestvoet. Die wordt eventueel aangevuld met een winstdeelname (als de resultaten van de maatschappij goed zijn).
  • Een financieel risico loopt u hierbij niet. Zelfs als de verzekeraar failliet zou gaan, bent u beschermd tot € 100.000 per persoon. Daartegenover staat dat de rendementen in tak 21 niet zo hoog liggen.
  • Een tak 21-verzekering in het kader van het pensioensparen of langetermijnsparen kan u een fiscaal voordeel opleveren.
  • Als u uw contract langer dan 8 jaar onaangeroerd laat of u een overlijdensdekking van 130% van het geïnvesteerde bedrag onderschrijft, dan betaalt u geen roerende voorheffing op het rendement.
  • Bij een tak 21-product betaalt u een premietaks van 2%, tenzij bij pensioenspaarcontracten.