Heeft uw woning  schade opgelopen door een brand, storm, water diefstal, …? Dan kunt u rekenen op de diensten van Europ Assistance, 24u/24 en 7d/7.

De diensten inbegrepen in de bijstand woning

Infodienst

Geen schadegeval nodig

icon

over algemene informatie en administratie

over de beveiliging en het behoud van uw woning

Bijstand naar aanleiding van een schadegeval aan uw woning

Een vakman ter plaatse sturen

icon

om dringende herstellingen uit te voeren

Vervangwagen

icon

gratis gedurende maximum 7 dagen

Transport met een ziekenwagen

icon

van/naar het ziekenhuis

Gezinshulp

icon

in geval van hospitalisatie

Overbrenging, opslag en behoud

icon

van uw inboedel

Bewaking van het gebouw

icon

om uw inboedel te beschermen

Bewakingsdienst

icon

wanneer het alarmsysteem niet meer werkt

Schoonmaak

icon

van de beschadigde lokalen

Een slotenmaker ter plaatse sturen

icon

om de sloten te herstellen in geval van diefstal of poging tot diefstal, zelfs bij verlies van sleutels.

Een oppas voor kinderen, gehandicapte personen of huisdieren

icon

als uw woning onbewoonbaar is

Een hotel reserveren

icon

om uw familie tijdelijk onder te brengen

U terug naar huis brengen

icon

indien u in het buitenland verblijft op het moment van het ongeval of de schade

Bijstand na ongeval

Bij overlijden, tussenkomst van een Care Manager

icon

die u begeleidt en de diensten die u nodig hebt, organiseert en coördineert

Bij lichamelijk ongeval, tussenkomst van een Care Manager

icon

die evalueert de maatregelen die moeten genomen worden

Bij invaliditeit van ten minste 30%, tussenkomst van een Rehabilitation Manager

icon

die helpt u bij de administratieve stappen en gedurende uw revalidatie

 

 

Hoe bereiken?

 

europ assistance

Bel naar 02/533 79 39 om meteen geholpen te worden.