Irish pop up

Welcome to Athora

Athora is the new name for Aegon Ireland. You are now being redirected to www.athora.com/ie

In maart 2021 hebben wij de voorgenomen verkoop en overdracht aangekondigd van onze variabele lijfrenteportefeuille (waaronder Variabele Lijfrente) aan Monument Life Insurance DAC. Voor de beoogde verkoop en overdracht is goedkeuring nodig van de Ierse High Court en de toezichthouder. Onder voorbehoud van ontvangst van deze goedkeuringen zal de verkoop naar verwachting eind 2021 worden afgerond. U kunt hier meer informatie vinden.

Onze Nederlandse waarborgproducten en aanverwante fondsen zijn van naam veranderd in het kader van de merkverandering van Aegon Ireland naar Athora Ireland. Volgende naamsveranderingen zijn doorgevoerd:

  • Aegon Variabele Lijfrente heet nu Variabele Lijfrente
  • Aegon Balanced Fund 20/80 heet nu Balanced Fund 20/80
  • Aegon Balanced Fund 30/70 heet nu Balanced Fund 30/70
  • Aegon Balanced Fund 40/60 heet nu Balanced Fund 40/60
  • Aegon Balanced Fund 50/50 heet nu Balanced Fund 50/50

De naamsveranderingen beïnvloeden geenszins de garanties en voordelen van uw bestaande verzekeringspolis, noch fondskenmerken, -voordelen of -prestaties. Polishouders van deze producten en fondsen hoeven geen actie te ondernemen naar aanleiding van deze naamsveranderingen.

Hoe kan ik de klantenservice voor Variabele Lijfrente bereiken?

U kunt ons bellen
Onze klantenservice is telefonisch bereikbaar via (058) 244 6377

U kunt ons e-mailen
Stel uw vraag via mail naar guarantees.ai@athora.com

U kunt ons een brief sturen
Stel uw vraag per brief naar het volgende adres:

Athora Ireland plc, 2nd Floor, IFSC House, Custom House Quay, Dublin, D01 R2P9, Ireland

Privacyerklaring